Etrel je v začetku deloval kot razvojno-raziskovalni inštitut, ki je za naročnike iz energetike izvajal številne projekte, ter v vlogi konzultanta izdeloval študije s področja implementacije električne mobilnosti v energetski in prometni ekosistem. Ekipa, ki jo je v začetku sestavljalo pet članov z izkušnjami in znanjem iz energetike, se je postopoma širila z novimi člani, ki so delili vizijo in vrednote ustanoviteljev. Razvoj podjetja je gnala strast do inovacij in vizija e-mobilnosti, katere ogromnega potenciala sta se ustanovitelja že zgodaj zavedela. Vizija podjetja je bila razviti polnilne postaje za električna vozila, ki bodo s svojim delovanjem oziroma tehnologijo omogočile električnim vozilom postati dinamični porabnik in s tem večje vključevanje energije iz obnovljivih virov v energetsko omrežje. Celotno obratovanje postaj je podprto z zalednim sistemom za upravljanje polnilne infrastrukture, ki služi neposredni komunikaciji med uporabnikom in operaterjem, nudenju storitev e-mobilnosti in ne nazadnje kot komunikacijski kanal med omrežjem in uporabnikom. S svojim portfeljem tako podjetje doprinese svoj delček v mozaik zelenega prehoda.

Prva polnilnica v Sloveniji

»Podjetje je svoje prve produkte predalo v uporabo leta 2008, ko je bila postavljena prva Etrelova polnilnica na gradu Kodeljevo v Ljubljani, ki je bila hkrati tudi prva polnilna postaja v Sloveniji,« pravi vodja marketinga Tanja Mešiček. Druga in tretja generacija polnilnih postaj sta predstavljali prva komercialna projekta, ki so ju skozi sodelovanje s slovenskimi podjetji Petrol, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Holding Slovenske Elektrarne predali v uporabo prvim slovenskim e-voznikom. S tretjo generacijo postaj je Etrel naredil tudi prve korake v tujino – na Hrvaško in Madžarsko, kjer je skozi pilotne projekte pomagal postavljati zametke polnilne infrastrukture v urbanih središčih. Peta in šesta generacija postaj sta predstavljali prva prebojna produkta, tako po načinu proizvodnje kot tudi po obsegu prodaje, saj sta produkta odprla vrata na srednjeevropske trge. Sedma generacija polnilnih postaj INCH, ki jo je podjetje pričelo tržiti leta 2018, je podjetje postavila na svetovni zemljevid. Ob konstantni rasti naročil je podjetje intenzivno širilo lastne proizvodne kapacitete in leta 2021 začelo s proizvodnjo v novi proizvodni hali, od koder produkte pošiljajo naročnikom na več kot 40 trgov po vsem svetu, od Ferskih Otokov do Nove Zelandije. Srce delovanja podjetja ostaja v Evropi, kjer so najpomembnejši trgi Velika Britanija, Nemčija, Španija, Nizozemska in Belgija.

Sočasno s polnimi postajami se je razvijal informacijski sistem za upravljanje polnilne infrastrukture, ki je podpiral že drugo generacijo polnilnih postaj. Celovita rešitev za upravljanje polnilne infrastrukture v kombinaciji z uporabniško aplikacijo je bila predana v uporabo prvim partnerjem že v letu 2010. V letu 2011 pa je podjetje lansiralo platformo polni.si, ki je kot ena prvih t.i. roaming platform v Evropi, e-voznikom nudila celovit pregled dostopnosti polnilnih postaj na področju Slovenije. Obseg zalednega sistema konstantno raste, tako skozi funkcionalnosti in podporo različnim aplikacijam na trgu kakor tudi skozi število omrežij in polnilnih postaj, ki se upravljajo skozi platformo. Novi standardi, tehnologije in zahteve dodajajo kompleksnost in narekujejo hitrost prihodnjega razvoja.

Sodelovanje s korporacijami

»E-mobilnost je zelo razgibano področje, na njem nastopajo tako velike korporacije kot mala specializirana podjetja,« dodaja sogovornica. Etrel tako med svojimi partnerji omenja velike mednarodne korporacije, kot so Toyota, Iberdrola, Orlen, EDP, Sonnen, Deutsche Telekom, Porsche, na drugi strani pa manjša podjetja, ki upravljajo vodilna nacionalna polnilna omrežja in pomembno vplivajo na oblikovanje lokalnih smernic za vzpostavitev polnilne infrastrukture, kot so na primer Porsche Slovenija in Petrol v Sloveniji, GreenWay na Poljskem in Slovaškem, ter CarCharger na Irskem.

Kot razvojnemu podjetju je Etrelu v petnajstih letih delovanja uspelo narediti velik preboj v panogi. Evropski projekti so pomembno prispevali k prepoznavnosti podjetja v mednarodnih krogih, posebej v prvih letih delovanja, ko komercializacija zaradi nizkega povpraševanja na trgu še ni bila tako intenzivna. Širjenje mreže poznanstev med deležniki e-mobilnosti in priložnost za preverjanje konceptov in aplikacije produktov sta bila za podjetje odlična odskočna deska za pridobivanje referenc in kredibilnosti v mednarodnem okolju, dokler v ozadju še ni imelo dovolj velikega portfelja produktov in partnerstev. Na evropskih projektih delajo še zdaj, predvsem na področju fleksibilnosti obremenitev omrežja, s čimer ostajajo v vrhu tehnološkega razvoja.

Vstop strateškega partnerja

E-mobilnost je v fazi eksponentne rasti in če tehnološko podjetje želi z razvojem slediti trgu, za rast potrebuje zunanje investicije. V podjetje je tako v lanskem letu kot strateški investitor vstopil Landis + Gyr, švicarska multinacionalka, specializirana za izdelavo števcev in programske opremo za upravljanje energije. »Z vstopom strateškega investitorja so ambicije podjetja še večje. Intenzivno delamo na razvoju novih produktov ter vstopu na nove trge, s čimer se nam odpirajo nove poti in še večja internacionalizacija,« poudari Mešičkova. »Podjetje lahko samo financira razvoj oziroma širitev samo do določene točke, če pa hočeš biti v ospredju s tehnologijo in progresiven igralec na trgu z zasledovanjem vizije, ki gre v smeri globalnega trenda – e-mobilnosti in zelenega prehoda – potrebuješ v določeni točki zunanjo pomoč, še posebno če si tako pomaga tudi konkurenca.«

​Landys + Gyr je mednarodna korporacija s sedežem v Švici, ima 125-letno tradicijo in je največji svetovni proizvajalec števcev. Na račun preskoka, ki ga je podjetje z vstopom partnerja naredilo v zadnjem letu, smo se lahko posvetili razvoju novih produktov ter sočasno močno povečali kakovost proizvodnje. »Tehnologija je Etrelova močna točka in tukaj lahko gremo naprej hitro, medtem ko na nam lahko na procesni strani koristijo dolgoletne izkušnje partnerja, zaradi česar smo interne vire lahko usmerili predvsem v pospeševanje razvoja,« nadaljuje sogovornica. Podjetji sta trenutno še v fazi integracije, Etrel pa tudi znotraj materinske družbe vodi poslovno enoto za elektromobilnost, ki je dejansko razvojni in kompetenčni center za rešitve e-mobilnosti. V okviru kompetenčnega centra namerava intenzivneje širiti sodelovanje z zagonskimi podjetji in fakultetami – ne samo v Sloveniji, ampak v sodelovanju z večinskim lastnikom tudi v tujini.

Z ambicijami širijo tudi ekipo

Podjetje ima danes več kot 120 zaposlenih in deluje na treh lokacijah: v Grosupljem, v Kamniku pod Krimom in v Ljubljani. V skladu z začrtano rastjo načrtujejo dodatne prostore za nov logistično-razvojni center z vso potrebno infrastrukturo za preizkušanje polnjenja električnih vozil. Glede na trende in velike ambicije bodo tudi v prihodnjih letih širili ekipo. V Etrelu intenzivno zaposlujejo, predvsem razvojnike in specializirane kadre s področja informatike in programiranja, elektronike, mehanike in podobnih panog. Kljub temu da nekaterih profilov na trgu dela ni dovolj, se je razvojna ekipa v zadnjem letu precej povečala. Pravijo, da jih pritegne zanimivo, novo in dinamično področje elektromobilnosti, dober občutek, da se ukvarjajo s trajnostno naravnanimi produkti, cela paleta tehnologij in orodij, mednarodno okolje, domensko znanje preko celotne vertikale, kjer dejansko vidijo vpliv svojega dela, in ne nazadnje nadpovprečno plačilo.