Tajvansko območje z informacijami za letenje se imenuje Taipei Flight Information Region (FIR), upravlja ga izključno Tajvanska uprava za civilno letalstvo (Taiwan CAA), ki nadzira vse zračne poti, ki potekajo skozi to območje. Z vidika obvladovanja tveganja kot tudi varnosti bi ICAO moral dovoliti tajvanski upravi, da pridobi neposredne in pravočasne informacije ter zagotovi varnost in učinkovitost vseh zrakoplovov in potnikov, ki prihajajo, odhajajo in prehajajo skozi FIR Taipei.

Tajvanska uprava za civilno letalstvo je že dolgo primorana ​​informacije o standardih ICAO pridobivati zgolj po posrednih kanalih. Da bi zagotovila nacionalne standarde za nadzor varnosti v letalstvu, je vse te standarde vključila v tajvansko zakonodajo. FIR Taipei vključuje 18 mednarodnih linij, štiri notranje linije in 17 letališč za civilno letalstvo. V letu 2019 pred pandemijo je FIR Taipei zagotavljal storitve za več kot 1,85 milijona nadzorovanih letov in približno 72 milijonov popotnikov, ki so vstopali, izstopali ali prehajali skozi FIR. Pozivamo ICAO, naj preneha zanemarjati resna tveganja, ki jih prinaša izključevanje Tajvanske uprave za civilno letalstvo.

Letošnje 41. zasedanje skupščine ICAO bo potekalo med 27. septembrom in 7. oktobrom. Z namenom spodbujanja okrevanja civilnega letalstva po pandemiji bo tema skupščine ponovno povezovanje sveta. Tajvan je bil leta 2013 povabljen na 38. skupščino ICAO kot gost predsednika sveta ICAO ter je prejel pohvale in potrditev za svoj pomemben prispevek. Pozivamo ICAO, da povabi Tajvansko upravo za civilno letalstvo na udeležbo 41. zasedanja skupščine ICAO ter omogoči smiselno sodelovanje Tajvana na sestankih, dejavnostih in mehanizmih ICAO. Tajvan poziva ICAO, naj se ponovno poveže s Tajvanom, da bo lahko prispeval k skupnim prizadevanjem za ohranjanje varnega neba.

Katharine Chang, vodja Gospodarskega in kulturnega urada Tajpeja v Avstriji