Avgusta je kazalnik cenovnih pričakovanj za prihodnje mesece dosegel 47,5 točke, kar je le malo manj od julijskih 47,6 točke. Za hrano je kazalnik dosegel 96,8 točke, potem ko je bil mesec prej pri 99,4 točke.

»Doslej so dobavitelji energije nosili breme visoke rasti cen na trgu elektrike in zemeljskega plina, le manjši delež so prenesli na stranke. V prihodnjih mesecih se bo to najverjetneje spremenilo, kar bo vodilo v dvomestno inflacijo,« je ocenil Wollmershäuser. Na podlagi tega trenda Ifo v drugem letošnjem polletju pričakuje krčenje nemškega gospodarstva.

Cene namerava zvišati zlasti veliko izdelovalcev oblačil (89,2 točke), indeks je zelo visok tudi v prostočasnih dejavnostih oz. turizmu (76,4 točke), storitvah, povezanih s stavbami (76,5 točke), pri proizvajalcih obutve in usnjenih izdelkov (71,2 točke), električne opreme (71,3 točke) in pri potovalnih agencijah (69,3 točke).

Ifo sicer kazalnik izračunava tako, da od odstotka podjetij, ki nameravajo zvišati cene, odšteje odstotek podjetij, ki jih nameravajo znižati. Če nameravajo cene zvišati vsa podjetja, je kazalnik 100, če jih nameravajo vsa znižati, je kazalnik minus 100.