Napis je s svojo likovno zasnovo za kulturno področje simbolnega pomena. Medtem ko črke sestavljajo besedo kultura, ki združuje celotni sektor, ločila med njimi predstavljajo različna področja ustvarjanja in delovanja, področja, ki se tudi nenehno razvijajo in širijo, kar ponazarja tropičje na koncu. Sedaj ena od vejic na novo predstavlja še profil Franceta Prešerna, kar je poseben poklon pesniku in kulturni dediščini.

Pročelje stavbe ministrstva je bilo v zadnjih dveh letih prostor turbulentnega dogajanja, ki je kazalo na izrazito nezadovoljstvo kulturnikov v času ministrovanja Vaska Simonitija. Tako smo bili priča različnim protestnim akcijam, poškodovanemu pročelju in tudi naslikani seriji rumenih kljukastih križev.