V javnosti izbor Gazela zasije v jesenskem času. Dozori v istem času kot grozdje, a štart izbora je spomladanski. Na podlagi šestih regijskih in nacionalne lestvice po prihodkih iz prodaje najhitreje rastočih podjetij - za potrebe projekta jih v maju pripravijo analitiki Dun & Bradstreet – izbor v prvi fazi preverja, katera podjetja so potencialni kandidati. Ti morajo imeti vsaj 15 zaposlenih, minimalno 400.000 evrov čistih prihodkov od prodaje in izpolnjevati pogoje, vezane na uspešnost poslovanja. Kandidate za regijsko gazelo lahko predlagajo tudi člani sveta gazela.

Poglobljeno raziskovanje trajnostne rasti

V prvem koraku se v namizni raziskavi posvetimo tako finančnim podatkom, ki vključujejo bonitetno oceno, DaBeg indeks rasti zaposlenih ter indeks verjetnosti preživetja kot tudi dejavnosti: s čim podjetje ustvarja vrednost na trgu. Izboru kandidatov sledi raziskovalni intervju. Opravijo ga izkušeni člani metodološke komisije, strokovnjaki in poznavalci podjetništva in poslovnih modelov. Raziskujejo podjetniško zgodbo, poslovni model in trajnostno naravnanost podjetij. V intervjuju preverijo izvajanje poslanstva, vizije, vrednot in poslovnih ciljev vseh zaposlenih, razvoj, inoviranje in zaščito proizvodov in poslovnih procesov, mednarodno usmerjenost, koncentracijo kupcev in dobaviteljev, trženjsko naravnanost ter komunikacijo med zaposlenimi. Prav tako izpraševalci v podjetjih raziskujejo vidike družbene odgovornosti organizacije in njene umeščenosti v lokalno okolje.

Na podlagi izvedenih intervjujev v vsaki od šestih regij metodološka komisija konec avgusta v sodelovanju z 12 regijskimi gospodarskimi zbornicami odloča o prejemnikih regijskega priznanja Gazela. Razprava temelji na utemeljevanju, izmenjavi razlogov, predvsem pa tudi na prepoznavanju izjemnosti in vrlin vsakega od sodelujočih kandidatov. Pri odločanju je ključna presoja, ali podjetje izkazuje vrline gazele, to je dinamične in obenem družbeno odgovorne ter trajnostno naravnane rasti. Izmed treh regijskih nominirancev sodelujoči v strokovni razpravi soglasno izberejo regijsko gazelo leta: podjetje, ki med tremi podjetji v danem letu po poslovnih podatkih in podjetniški zgodbi predstavlja najmočnejši zgled rasti in odličnosti: dvigovanja mej možnega, doseganja izjemnih rezultatov, skrbi za blagostanje ljudi in ohranjanje okolja. Regijski predstavnik je hkrati tudi finalist za najvišje nacionalno priznanje zlata gazela leta.

Jesenski "Tour de Gazela"

Na šestih dogodkih v soorganizaciji Dnevnika in regijskih gospodarskih zbornic kandidate za izbor spoznavamo v živo. Pogovori na okrogli mizi razkrivajo odločitve, ki jih sprejemajo podjetniki, odgovornost, ki jo čutijo do ljudi okoli sebe in do okolja, kjer imajo korenine. Praviloma so – kljub zavidljivim poslovnim zgodbam – skromni. Zdi se jim skoraj samoumevno, da delajo to, kar delajo, tako, kot delajo. Predano, z vizijo rasti, podjetno, strastno in ambiciozno. »Po dogodku Gazela sprejemam bolj smele odločitve, podjetniške zgodbe, ki jih slišim, mi dajo pogum in navdih,« so odzivi udeležencev. Z razumevanjem presihanja bazena talentov na dogodkih pomemben Dnevnik, nosilec raziskave Zlata nit, poudarek namenja tudi človeškemu kapitalu. Rasti in razvoju ljudi, znamčenju rastočih podjetij in priložnostim, ki jih mladim ponuja delo v takšnih podjetjih.

Svet Gazela, sestavljen iz dosedanjih zlatih gazel in uglednih predstavnikov akademske, civilne in poslovne javnosti ter deležnikov blagovne znamke Gazela, na oktobrski seji odloči, kdo so prejemniki prestižnega priznanja zlata, srebrna in bronasta gazela leta. Odločitev je sprejeta s konsenzom in obravnavo različnih vidikov gospodarskega uspeha, kapacitete rasti, in družbenega odtisa posameznega finalista za priznanje. Pomemben kriterij je tudi etičnost poslovanja, ki jo podjetja izkazujejo s svojo poslovno kulturo, načinom delovanja ter odnosi navznoter in navzven, izpostavlja Bogomir Strašek, predsednik sveta Gazela. Analiza zlatih gazel od samega začetka izbora (leta 2001) pokaže na modrost odločanja sveta Gazela: podjetja, ki so prejela priznanje, so trdoživa in uspešna na dolgi rok. So razvojno nadpovprečno naravnane, z višjo dodano vrednostjo na zaposlenega. So dragocen zgled kulture podjetnosti, kjer namesto tega, kaj se ne da, šteje naravnanost: »Da se!«