V javnost so pred kratkim prišli izsledki raziskave karierno zaposlitvenega portala MojeDelo.com, da vsak četrti zaposleni v Sloveniji aktivno išče novo zaposlitev. To je prav gotovo rdeči alarm za podjetja. Upravičeno se morajo vprašati, kako skrbijo za svoje zaposlene in odnose. Pri tem so jih lahko v pomoč dobre prakse, ki jih premorejo najboljši zaposlovalci v državi. T. i. zlatonitniki predstavljajo zgled in navdih. So svetilnik, po katerem svojo smer naravnavajo tudi drugi. Zahvaljujoč Dnevnikovemu projektu Zlata nit se danes začenja že 16. izbor zapovrstjo. Prijave so že možne, razglasitev pa bo konec marca prihodnje leto.

Izbor, temelječ na dinamični raziskavi

Izbor najboljšega zaposlovalca sloni na raziskavi, ki je po številu vključenih najbolj reprezentativna raziskava rasti in razvoja zaposlenih v Sloveniji. V 15 letih je bilo izpolnjenih prek 103.000 anketnih vprašalnikov, v raziskavi pa je doslej sodelovalo 432 različnih podjetij. V središče merjenja postavlja odnos med zaposlenim in organizacijo. Ravno raziskave notranjega okolja podjetij in organizacij (p)ostajajo najboljši način vključevanja zaposlenih v odločitve in najboljši napovednik njihovih vedenj v prihodnje. Obstaja namreč močna povezava med zavzetostjo zaposlenih in finančno uspešnostjo organizacij ter njihovo sposobnostjo trajnostne rasti. In na zavzetost zaposlenih imajo velik vpliv prav (kakovostni) odnosi na delovnem mestu, ki jih v Sloveniji kot eni prvih držav na svetu že vse od leta 2007 sistematično meri in raziskuje Zlata nit.

Prednosti za sodelujoča podjetja

Zlata nit je dinamična raziskava, ki neprestano opazuje, kako podjetjem na ekonomičen način zagotavljati najboljša orodja za odnose z zaposlenimi. »Lani smo uvedli več novosti, med njimi dejavnik vključenosti in raznolikosti ter kazalnik priporočenosti zaposlovalca,« pojasnuje mag. Edita Krajnović, vodja metodologije. Del raziskave je tudi vprašalnik o sodobnem voditeljstvu. Podjetja, ki sodelujejo v izboru, prejmejo poročilo z rezultati raziskave o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo v podjetju, prav tako pa imajo tudi možnost prejeti poglobljeno poročilo. To prinaša podrobnejše statistike iz vprašalnika z zaposlenimi glede na demografijo (statistično značilne razlike glede na spol, izobrazbo, zvrst delovnega mesta, čas zaposlitve v podjetju) in primerjalno informacijo o rezultatih podjetja glede na rezultate ter primerjalno informacijo glede na rezultate uravnoteženih kazalnikov uspeha.

Januar se odpira tudi razpis Zlate prakse

Podjetja lahko sodelujejo tudi na razpisu Zlata praksa, na katerega se bo mogoče prijaviti januarja. Ta je nastal na pobudo proizvodnih podjetij na eni strani in slovenskih družb, vpetih v mednarodne korporacije, na drugi. Prijavljene prakse ocenjuje strokovna ekipa, ki jo najbolj pritegnejo drzni, novi, drugačni, inovativni, učinkoviti in ustvarjalni pristopi. Pozitivno so ocenjene prakse, ki temeljijo na ciljih strategije organizacije, so proaktivne v nasprotju z reaktivnimi, temeljijo na jasno definirani problematiki, so vključujoče, imajo definirane merljive cilje in imajo vpliv na dodano vrednost organizacije. Lani je priznanje prejelo podjetj Danfoss Trata za izum in vzpostavitev posebnega organa, t. i. Empowermen. Gre za skupino 18 zaposlenih, ki delujejo kot samoorganizirana in prostovoljna podporna platforma v podjetju, na katere se lahko sodelavci obrnejo z raznolikimi pobudami in izzivi. Ključno sporočilo celotnga projekta in sodelujočih podjetij se tako glasi: če podjetja želijo uresničiti poslovno strategijo, povečati delovno uspešnost in učinkovitost, morajo predvsem spoštljivo ravnati z zaposlenimi.