Kot dopolnilo k zakonu, katerega besedilo je vlada sprejela v začetku julija in ga državnemu zboru poslala v obravnavo po nujnem postopku, Lobnik med drugim priporoča, naj se v njem izrecno navede prepoved diskriminacije potrošnikov. Zagovornik to predlaga zato, da bi bile obveznosti podjetij do potrošnikov bolj jasne. Zdaj so namreč razdrobljeno urejene v različnih zakonih, je izpostavil.

Dopolnitev bi podrobneje določila, pri katerih ključnih vidikih poslovanja so podjetja še posebej zavezana zagotavljati enako obravnavanje potrošnikov – ki pomeni odsotnost diskriminacije zaradi katerekoli osebne okoliščine. Besedilo, ki ga predlaga zagovornik, bi tudi preprečilo dvom, ali posebni režimi varstva posameznih skupin potrošnikov predstavljajo diskriminatorno obravnavo drugih, ki takih posebnih ukrepov niso deležni.

V priporočilu se je zagovornik zavzel tudi za zagotovitev dostopnosti pri komunikaciji za potrošnike z invalidnostmi. Opozarja, da nedostopnost lahko predstavlja diskriminacijo in da je dolžnost poslovanja podjetij s potrošniki z invalidnostmi v njihovih jezikih in pisavah urejena tudi že v zakonu o izenačevanju možnosti invalidov.

Poslancem priporoča še, naj v prenovljeni zakon o varstvu potrošnikov vključijo prepoved oglaševanja, ki spodbuja neenakopravnost, nestrpnost in sovraštvo. Pri tem opozarja, da je pomembno preprečevati in ukrepati proti pojavom, ki spodbujajo in pozivajo k diskriminaciji – to pa mora biti zavezujoče za podjetja, ki oglase naročajo, in tista, ki jih pripravljajo in objavljajo.

Kot so spomnili v njegovi pisarni, je zagovornik priporočilo na predlog zakona o varstvu potrošnikov ministrstvu za gospodarstvo dal že junija lani, a ga ministrstvo takrat ni upoštevalo. Ker je zakon v zakonodajnem postopku mogoče še dopolniti, je zagovornik priporočilo poslal poslancem.

Gospodarsko ministrstvo je osnutek novega zakona o varstvu potrošnikov, ki bi v slovenski pravni red prenesel rešitve treh novih direktiv – zaradi njihovega neprenosa je Slovenija že prejela tri opomine –, pripravilo že lani in ga dalo v javno obravnavo. Vlada je predlog zakona, ki poleg prenosa direktiv prinaša tudi dodatno varnost potrošnikov, sprejela 8. julija letos.