V okviru urejanja širšega območja avtobusnega postajališča v Polhovem Gradcu bo med drugim zgrajena nova avtobusna postaja, prenovljena bosta celotno križišče in del lokalne ceste proti Črnemu Vrhu, urejeni bodo površine za pešce in kolesarje, meteorna in fekalna kanalizacija, telekomunikacijski in električni vodi, javna razsvetljava in priključki na cesto, prenovljen pa bo tudi odsek vodovodnega omrežja. V času, ko se izvajajo dela, je na obravnavanem cestnem odseku vzpostavljena polovična zapora ceste, avtobusno postajališče Polhov Gradec pa je začasno prestavljeno. Rekonstrukcija križišča in odcepa za Črni Vrh: dolžina odseka 120 metrov po vrednosti pogodbe oziroma sporazuma o sofinanciranju z DRSI znaša dobrih 267.000 evrov, od tega delež občine Dobrova - Polhov Gradec znaša slabih 96.000 evrov.

Kot je povedal župan občine Franc Setnikar, večjih pritožb s strani krajanov niso prejeli. In čeprav še nekaj dni pred začetkom novega šolskega leta pot do šole poteka mimo gradbišča oziroma praktično po njem, Setnikar miri, da ima zagotovilo, da bo do četrtka pločnik asfaltiran. »Je pa res, da večino otrok starši pripeljejo v šolo, organiziran je tudi šolski avtobus,« je povedal, hkrati pa omenil, da bodo prve dni za dodatno varnost otrok v okolici šole tudi letos poskrbeli prostovoljci iz gasilskih vrst. Zagotovo pa se bodo prvega dne razveselil otroci, ki obiskujejo podružnično šolo v Šentjoštu. Letos bodo medse sprejeli kar tri prvošolčke, vsi šolarji do vključno petega razreda (predmetni pouk nadaljujejo na matični šoli v Polhovem Gradcu) pa bodo sedli v popolnoma obnovljeno šolo.

Do konca oktobra končali gradnjo avtobusne postaje

Še vsaj do konca oktobra pa bodo šolarji »vozači« in preostali uporabniki javnega potniškega prometa čakali na popolnoma novo, moderno avtobusno postajo. Kot je znano, bo zgrajen nov pritlični objekt, zasnovan kot prehodna nadstrešnica, ki bo ponujal prostore za informacijsko točko in gostinski lokal ter sanitarije. Prenova poteka na podlagi zmagovalne rešitve javnega natečaja, ki jo je pripravila skupina arhitektov: Maruša Zorec, Maša Živec in Uroš Rustja s sodelavci Ano Golmajer, Aleksijem Vičičem in Tadejem Bolto.

Prenovljeno avtobusno postajališče bo opremljeno s klopmi, čakališči, površino za kolesa, pitnikom, dvema prostoroma za kratkotrajno parkiranje, obračališčem za avtobuse in trikotnim trgom oziroma večnamensko ploščadjo, ki se bo lahko uporabljala tudi kot nov prostor za turistične vsebine, dogodke in druženje. »Del ploščadi se bo zaključil v stopnišču, ki bo vodilo do brežine oziroma spomenika NOB. Avtobusno postajališče s ploščadjo pa bo od regionalne ceste ločeval zeleni otok,« je o končni podobi postajališča z okolico povedal Setnikar in dodal, da je rok za gradnjo novega objekta avtobusne postaje konec oktobra 2022, rok za zaključek del za prenovo križišča pa je po pogodbi 15. december 2022. »Bo pa promet skozi križišče zagotovo nemoteno stekel že prej. Dela trenutno potekajo skladno s terminskim načrtom, zato zamude niso pričakovane,« je povedal Setnikar in se ob omembi vseh preostalih gradišč na cesti Dobrova–Polhov Gradec le kislo nasmehnil. »Bomo zdržali,« je nazadnje le odgovoril.