Od skupnega zneska 2,5 milijarde evrov bruto premij so zavarovalnice večji delež, to je 1,9 milijarde evrov, obračunale fizičnim osebam, preostalih 515 milijonov evrov pa pravnim osebam, kažejo podatki Statističnega urada RS. K skupnemu znesku obračunanih premij je nekaj več kot četrtino prispevalo prostovoljno zdravstveno zavarovanje, sledili sta življenjsko zavarovanje in zavarovanje kopenskih motornih vozil.

Pri fizičnih osebah je bilo največ premij obračunanih za prostovoljno zdravstveno zavarovanje (626 milijonov evrov) in življenjsko zavarovanje (576 milijonov evrov), sledili sta zavarovanje kopenskih motornih vozil (261 milijonov evrov) in zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (193 milijonov evrov).

Pravne osebe pa so največ namenile za zavarovanje motornih vozil, in sicer 81 milijonov evrov za samo zavarovanje ter 65 milijonov evrov za zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil.

Ob tem so zavarovalnice lani izplačale za skupaj nekaj več kot 1,5 milijarde evrov odškodnin oz. 1,4 odstotka več kot leto prej. Od tega je bilo 1,3 milijarde evrov odškodnin namenjenih fizičnim osebam, 216 milijonov evrov pa pravnim.

V skupnem znesku obračunanih odškodnin je prav tako največji delež obsegalo prostovoljno zdravstveno zavarovanje, dobro tretjino. Sledili sta življenjsko zavarovanje in zavarovanje kopenskih motornih vozil.