Kot so danes ob objavi polletnega poročila o poslovanju zapisali v Petrolu, je čista izguba posledica močnega znižanja bruto dobička iz poslovanja (EBITDA) zaradi regulacije cen pogonskih goriv in derivatov, »ker je bila družba primorana gorivo prodajati po nižji prodajni ceni od nabavne«.

»Zaradi vladne zamrznitve maloprodajnih cen naftnih derivatov v obdobju od 15. marca do 30. aprila in ponovne uvedbe ukrepa 11. maja za obdobje 90 dni, ki ga je aktualna vlada 21. junija predčasno odpravila, je bil družbi v Sloveniji povzročen izpad EBITDA v višini 108,9 milijona evrov,« so navedli v družbi. Dodali so, da izpad EBITDA na Hrvaškem, kjer ukrepi regulacije cen naftnih derivatov veljajo od 7. februarja dalje, znaša 14,5 milijona evrov.

Prilagojeni kosmati dobiček je v prvih šestih mesecih letos nanesel 245,4 milijona evrov, kar je pet odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lani in 19 odstotkov pod načrti. Pozitiven doprinos k rasti kosmatega dobička zaradi vključitve družbe Crodux derivati dva v skupino Petrol je bil po navedbah družbe izničen z učinkom regulacije cen goriv v Sloveniji in na Hrvaškem. Slednje je vplivalo tudi na EBITDA, ki je v polletju dosegel 48,6 milijona evrov, kar je 52 odstotkov manj kot lani in 64 odstotkov pod načrti za to obdobje.

Leto 2021 je skupina Petrol sklenili s skoraj petimi milijardami evrov prihodkov od prodaje in 124,5 milijona evrov čistega dobička. V prvem letošnjem četrtletju je še beležila pozitiven rezultat, saj je čisti dobiček znašal 32,4 milijona evrov in je bil višji od primerljivega lanskega.