Ko se zrak giblje, temu rečemo veter. In zakaj bi se zrak sploh začel gibati, kaj ga spravi v gibanje? Fizikalni vzroki so nedvoumni. Neravnovesje sil povzroči gibanje. To smo se učili že v osnovni šoli. Torej moramo ugotoviti le, katere sile delujejo na neki del zraka. Težnost vsekakor, a ta ima smer proti središču Zemlje, v tla pa zrak ne more. Najmočnejša sila, ki začne premikati zrak, je razlika v zračnem tlaku. Takim vetrovom rečemo gradientni (gradient nam pove, kako hitro oziroma s kakšno stopnjo se neka količina spreminja v določeni smeri ali v času, na primer). Najbolj vetrovno vreme je v območjih ciklonov, sploh tropskih. Tam so tlačne razlike tudi največje. Ko se začne delec zraka gibati, nanj deluje tudi Coriolisova sila – to je sila, ki nastane zaradi vrtenja Zemlje. Tudi zrak pri gibanju občuti trenje ob podlago, kot vsako drugo telo, in pod vplivom teh različnih sil nastane vrtinec – ciklon. Seveda so cikloni velike tvorbe, njihov premer je reda velikosti 1000 kilometrov. So seveda tudi manjši, na primer tisti, ki nastanejo v Sredozemlju. Na obodu ciklonov so običajno vetrovi šibkejši, ko pa gremo proti središču, so močnejši. In ker središča ciklonov pri nas večinoma potujejo severneje od naših krajev, so močnejši vetrovi doma severno od Alp, kjer jih tudi obsežne ravnine in planote ne ovirajo toliko kot hribi. To je še drugi vzrok, da pri nas redkeje močno piha.

Drugi vzrok je lahko razlika v temperaturi zraka. Ker je toplejši zrak lažji, se začne dvigati in na mesto tega dvigajočega se zraka doteka hladnejši – aha, če doteka, se torej mora gibati. Vetrove, ki nastanejo zaradi teh razlik v segrevanju, imenujemo termični. Ti so praviloma šibkejši od gradientnih, zato pridejo do izraza v območjih visokega zračnega tlaka, ko so razlike v zračnem tlaku majhne, takrat je pogosto tudi brezvetrje. Tak veter je na primer pobočni ali dolinski veter v gorah, hribih. Ponoči piha z višine proti nižini, po pobočju navzdol, čez dan pa v obratni smeri. Ali pa ob morju – ponoči in zjutraj piha s kopnega na morje, ko se kopno dovolj segreje, pa z morja na kopno in dobimo maestral. Seveda pa v primeru, ko se tlačna razlika poveča, gradientni vetrovi »pohodijo« termične.