Večkilometrska razdalja med Jamo na desnem in Prebačevim na levem bregu Save se bo po zgraditvi mostu skrajšala na dobrih sto metrov. Vrednost skupnega projekta MOK in občine Šenčur je ocenjena na okoli 1,5 milijona evrov, 123 metrov dolg in 3,5 metra širok most čez kanjon Save pa bo namenjen pešcem in kolesarjem.

»V preteklem obdobju je bilo v projekt vloženega že veliko truda, najprej v uskladitev trase, nato v pridobivanje zemljišč. Na koncu je bilo treba pridobiti še vsa potrebna soglasja, kar je bila zahtevna naloga, saj poteka most preko kanjona reke Save, ki je naravovarstveno zaščiteno območje,« so pojasnili v MOK in poudarili, da bo most bistveno skrajšal potovanje z enega brega Save na drugega. »Zdaj morajo prebivalci narediti skoraj 10 kilometrov, da pridejo na nasprotni breg: najbližji Delavski most je štiri kilometre stran proti Kranju, proti Medvodam pa je naslednji most kar šest kilometrov stran. Z zgraditvijo mostu bodo občani Kranja na desnem ter občani Šenčurja in prebivalci bližnjih Hrastij na levem bregu Save dobili bistveno krajšo povezavo do sosednjega brega.«

Most bodo poimenovali po pesniku Simonu Jenku, rojenem v bližnji Podreči, medtem ko je mladost pesnik preživel v Prašah.

V načrtu še več premostitvenih projektov za trajnostni razvoj

Tako v MOK kot občini Šenčur se nadejajo, da bo gradnja mostu stekla že prihodnje leto, pri čemer pa bo začetek investicije povezan tudi s črpanjem evropskih sredstev, ki jih bodo poskušali pridobiti za ta namen. Trenutno še čakajo na ustrezne mehanizme iz nove evropske finančne perspektive.

Župan MOK Matjaž Rakovec ne skriva, da gre za enega bolj pomembnih projektov, ki bo krajanom desnega brega Save olajšal življenje tudi zaradi dodatne pridobitve ob rekonstrukciji ceste Breg–Mavčiče, katere druga faza na odseku Praše–Jama bo v kratkem končana. »Most bo pomemben tudi za nadaljnji turistični razvoj območja na obeh bregovih Save in Mavškega oziroma Trbojskega jezera. Upamo, da bomo čim prej pridobili evropsko sofinanciranje in s šenčursko občino nadaljevali uspešno sodelovanje,« je zadovoljen Rakovec.

Kot je pojasnil, načrtujejo v MOK še več premostitvenih objektov, ki bodo prebivalcem olajšali življenje in potovanja na trajnostni način, obenem pa turistično oživili območja z lažjim dostopom do lepot mestne občine Kranj: »Trenutno je v končni fazi projektiranja povezava za pešce in kolesarje čez reko Kokro ob IBI centru Primskovo do Športnega centra Stanka Mlakarja, pri koncu pa je tudi projektiranje novega dvosmernega mostu za motorizirani promet s kolesarskimi pasovi čez reko Savo, ki bo nadomestil most pri Planiki. V bližnji prihodnosti namerava MOK z občino Naklo naročiti še projektiranje mostu za pešce in kolesarje čez reko Savo med Besnico (Pešnico) in Okroglim, v načrtu pa je tudi izvedba javnega natečaja za projektiranje novega mostu čez Kokro med Pungartom in Skalico oziroma Planino.«