»V Žitu si prizadevamo ozaveščati potrošnike o pomenu uživanja polnozrnatih izdelkov, zato smo ponosni podpisniki dokumenta in verjamemo, da lahko s tovrstnim skupnim sodelovanjem doprinesemo k pozitivnim spremembam prehranjevalnih navad potrošnikov in izboljšani ponudbi polnozrnatih izdelkov. Kot razvojno usmerjeno pekarsko podjetje podpiramo inovacije na področju prehrambnih izdelkov in stremimo k temu, da svojim kupcem ponujamo okusne, kakovostne in prehransko uravnotežene pekovske izdelke. Pomen ozaveščanja potrošnikov o pomembnosti polnozrnatih izdelkov, ki so del mozaika uravnotežene prehrane, je tudi del naše razvojne zgodbe, zato verjamemo, da z našim pristopom na tej poti delamo še korak dlje,« je ob podpisu memoranduma povedala dr. Mateja Modic, direktorica razvoja v Žitu.

Pobudnica podpisa memoranduma je Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje pod okriljem GZS. Partnerstvo je ključen mejnik evropskega projekta WholEUGrain, ki je bil lansiran v sodelovanju s projektnimi partnerji iz štirih držav – Danska, Romunija, Bosna in Hercegovina in Slovenija. Namen projekta, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru 3. Zdravstvenega programa, je uresničevanje skupnega interesa za zagotovitev dostopne in široke ponudbe polnozrnatih izdelkov na slovenskem trgu, promocije polnozrnatih izdelkov in nenazadnje tudi informiranja in ozaveščanja potrošnikov o koristnih učinkih uživanja tovrstnih izdelkov.

Znotraj partnerstva za polnozrnate izdelke si bodo podpisniki prizadevali slediti hitro spreminjajočim se trendom povpraševanja po tovrstni hrani in v ta namen izvajali številne aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja potrošnikov, širjenja ponudbe in promocije polnozrnatih izdelkov, organiziranja promocijskih kampanj, kakor tudi spodbujanja interdisciplinarnega sodelovanja z deležniki z drugih področij, predvsem za namene prenosa znanja in izkušenj.