To je rezultat tesnega sodelovanja z našimi deležniki, t. j. inovatorji, ki so pripravljeni in sposobni upravljati novi val inovacij: visokotehnološke inovacije. Svetu naznanjajo, da ima Evropa konkurenčne prednosti, da postane svetovna gonilna sila za visokotehnološke inovacije in zagonska podjetja, ki jih bo v Evropi ustvarjala in širila naslednja generacija raziskovalcev, ustanoviteljev in inovatorjev.

Novi evropski program za inovacije poudarja našo odločenost, da z visokotehnološkimi inovacijami poiščemo rešitve za najbolj pereče družbene in gospodarske izzive. Njegov gospodarski, poslovni in družbeni vpliv bo čutiti povsod, saj je cilj visokotehnoloških podjetij zagotoviti konkretne rešitve za naše najbolj kompleksne izzive.

Uspešna visokotehnološka podjetja se pri reševanju izzivov zanašajo na vrsto različnih profilov in talentov (vključno z znanstveniki, inženirji in podjetniki). Oni so v središču kompleksnega inovacijskega ekosistema, ki vključuje vlade, akademske ustanove, tvegani kapital in velika podjetja. Leta 2020 je skupina BioNTech in Pfizer v manj kot enem letu na trg dala prvo cepivo proti covidu-19, kar dokazuje moč tega ekosistema. Ti podjetji sta izjemno hitro dosegli izredne rezultate, vendar sta se pri tem lahko opirali na številne druge akterje v ekosistemu.

Kot je razvidno iz dejstva, da 97 % visokotehnoloških podjetij prispeva k vsaj enemu od ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov, se ta podjetja osredotočajo na globlje, temeljne izzive. Zato se inovacije, povezane s temi izzivi, imenujejo tudi »poglobljene« inovacije. Običajno ustvarjajo fizično blago in ne programsko opremo. Dejansko 83 odstotkov visokotehnoloških zagonskih podjetij razvija fizične produkte. Inovacijsko enačbo iz bitov pretvarjajo v bite in atome, s čimer podatke in računalniško zmogljivost prenašajo v fizični svet.

Pobuda »Novi evropski program za inovacije« predstavlja pomemben napredek v inovacijskem ekosistemu Evrope. Program omogoča, da EU odločno ukrepa s petimi vodilnimi pobudami novih konkretnih ukrepov.

Prva vodilna pobuda se osredotoča na privabljanje zasebnih institucionalnih vlagateljev k izgradnji dobro razvitih finančnih in kapitalskih trgov, in sicer z razširitvijo evropskega ukrepa za povečanje tveganega kapitala (Escalar), predlogom akta o kotiranju in izvajanjem posebnih ukrepov za podporo vlagateljicam.

Druga vodilna pobuda se osredotoča na podpiranje visokotehnoloških inovacij z možnostmi za eksperimentiranje in javnim naročanjem. Prostori za eksperimentiranje na univerzah bi se lahko uporabljali v sodelovanju z visokotehnološkimi zagonskimi podjetji. Predlagani regulativni okviri za peskovnike bodo EU pomagali slediti hitremu razvoju tehnologije, kar bo omogočilo ocenjevanje in trženje visokotehnoloških prodornih inovacij v EU.

Cilj tretje vodilne pobude je pospešiti in okrepiti inovacije v pravem vseevropskem inovacijskem ekosistemu po vsej EU ter premostiti inovacijsko vrzel. Vzpostavila in povezala bo regionalne doline visokotehnoloških inovacij v do 100 regijah, vzpostavila platformo Innospace kot točko »vse na enem mestu« za vse evropske akterje v inovacijskem ekosistemu, podvojila število vodikovih dolin v Evropski uniji in objavila razpis Scaleup 100, da bi 100 najobetavnejšim visokotehnološkim zagonskim podjetjem pomagala postati samorogi (inovativna podjetja z ocenjeno vrednostjo več kot milijarda evrov).

Četrta vodilna pobuda zagotavlja razvoj in pretok ključnih talentov na področju inovacijsko intenzivnih tehnologij znotraj in v EU. Pomagala bo pri razvoju milijona visokotehnoloških strokovnjakov na področjih, kot so novi materiali, baterije, sintetična biologija ter letalska, vesoljska in kvantna industrija. Podpirala bo podjetnice in privabljala talente z vsega sveta z inovativnim orodjem za usklajevanje ponudbe in povpraševanja. Poleg tega bodo za zagotavljanje tesnih vezi med izobraževanjem in inovacijami uporabljeni novi mehanizmi, kot je evropska mreža inovativnih visokošolskih ustanov, ki je bila pravkar predstavljena na vrhu o izobraževanju in inovacijah.

Zadnja vodilna pobuda se osredotoča na pripravo in uporabo celovitih, primerljivih podatkovnih nizov in skupnega odložišča podatkov, ki bi lahko bili podlaga za vseevropske politike na vseh ravneh. Začela se bo z razvojem evropskih opredelitev zagonskih podjetij, podjetij v razširitveni fazi in visokotehnoloških inovacij.

Prizadevamo si za tesno sodelovanje med Komisijo in državami članicami, da bi evropske inovacije prevzele vodilno vlogo pri reševanju sedanjih in prihodnjih svetovnih izzivov. Ta program je poziv k ukrepanju in odločeni smo, da ga bomo uresničili.

Države članice in regije spodbujamo, naj se oprejo na naše predloge ter s Komisijo in deležniki sodelujejo pri mobilizaciji naložb, zagotavljanju ugodnih okvirnih pogojev in izvajanju nujnih reform. Prav tako pozivamo univerze, ki so na stičišču raziskav in inovacij, naj prevzamejo dejavno vlogo pri izvajanju ukrepov, zlasti s spodbujanjem horizontalnih in podjetniških spretnosti.

Mi bomo inovatorje, podjetnike in državljane še naprej dejavneje vključevali v razpravo, krepili njihovo vlogo, spodbujali njihove zamisli in se bolje odzivali na družbene potrebe. Ključnega pomena je, da ima od tega koristi vsaka evropska regija.

Le skupaj bomo lahko dosegli cilje novega evropskega programa za inovacije za vzpostavitev resnično vseevropskega inovacijskega ekosistema, v katerem nihče ne bo zapostavljen, in sicer tako, da s skupnimi prizadevanji izkoristimo edinstvene talente, intelektualni kapital in industrijske zmogljivosti Evrope.

Marija Gabriel je evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade