Blagovno znamko so razvili skozi desetletno obdobje uličnega festivala Okusi Posavja, ki so ga skozi leta nadgrajevali z različnimi dogodki, izobraževanji in predlogi gostincev. Bolj resno so k razvoju znamke pristopili lani.

K sodelovanju so povabili različne ponudnike, katerih kakovost ponudbe po posebnem točkovniku oceni komisija iz Šole okusov Vivi, ki pripravlja tudi Teden restavracij. »Ocenjevanje zajame več stvari, od urejenosti prostora, sprejema gostov do kakovosti ponudbe. Kdor doseže določeno število točk, lahko pridobi znamko Okusi Posavja, ki priča o njegovi kakovosti,« pravi Kristina Ogorevc Račič, direktorica Centra-

V ocenjevanje, s katerim so začeli spomladi, zaključeno pa bo približno do konca leta, je trenutno vključenih 22 ponudnikov. Tisti, ki bodo dosegli določeno število točk, bodo vključeni v znamko Okusi Posavja, preostali bodo lahko izboljšali ponudbo in se nato kadar koli znova vključili v ocenjevanje. Gre torej za kontinuiran proces, katerega cilj je izboljšanje kakovosti ponudnikov.