Slovenija je po podatkih evropskih statistikov tako na mesečni kot na letni ravni dosegla največjo rast. V EU se je obseg del na gradbenih inženirskih objektih zmanjšal za 1,4 odstotka, na stavbah pa za 1,2 odstotka. Med državami, za katere so bili na voljo podatki, so največji mesečni padec zabeležile Madžarska (–5,2 odstotka), Slovaška (–5,0 odstotka) in Avstrija (–4,8 odstotka). Rast so zabeležile Slovenija (+1,7 odstotka), Nizozemska (+1,0 odstotka) in Finska (+0,2 odstotka). Na letni ravni se je obseg del na stavbah v območju z evrom povečal za 0,1 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa zmanjšal za 0,2 odstotka. V EU se je obseg gradbenih del na stavbah povečal za 0,8 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 0,1 odstotka. Med državami članicami so na letni ravni največjo rast dosegle Slovenija (+27,2 odstotka), Poljska in Romunija (+5,9 odstotka) in Nizozemska (+4,7 odstotka), največji padec pa Španija (–10,4 odstotka), Madžarska (–8,1 odstotka) in Avstrija (–6,8).