Z uporabnim dovoljenjem, ki ga je podelila Upravna enota Ptuj, je energetski objekt pridobil dodatno vrednost, Slovenija pa dodatne gigavatne ure električne energije iz obnovljivega vira, so danes sporočili iz Dravskih elektrarn, ki so del skupine Holding slovenske elektrarne (HSE).

Gradnja omenjenega segmenta, ki leži na levi brežini odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje, se je začela avgusta 2021 in se je zaključila v začetku maja letos, nakar je začela elektrarna poskusno obratovati.

Kot sta povedala generalni direktor Dravskih elektrarn Aleksander Brunčko in direktor elektrarne Damjan Seme, z izgradnjo prvega segmenta sicer načrtovane večje sončne elektrarne Dem in HSE sledita zavezam države glede povečanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in potrebam gospodinjstev ter gospodarstva.

Prepričani sta, da velja na okoljsko in družbeno sprejemljiv način izkoristiti vse danosti in znanja, ki so na razpolago v Sloveniji, ter tudi v prihodnje omogočati domačo proizvodnjo električne energije iz vseh razpoložljivih obnovljivih virov.

Med pomembnejše razvojne projekte sodijo tudi raziskave in projekti izkoriščanja geotermalnega potenciala za proizvodnjo električne energije. Družba je tako pridobila gradbeno dovoljenje za prvo geotermično elektrarno, pri čemer načrtuje, da bodo potrebna dela na terenu stekla konec tega oz. v začetku naslednjega leta in bodo trajala približno pol leta.

Aktivnosti se odvijajo tudi na področju shranjevanja električne energije, saj je bila oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za baterijski hranilnik moči 60 megavatov za zmanjšanje odstopanj proizvodnje celotne skupine HSE na lokaciji ob hidroelektrarni Mariborski otok. Prav tako je v zaključni fazi izdelava dokumentacije za gradnjo male hidroelektrarne Pesnica.

Dravske elektrarne intenzivno izvajajo tudi aktivnosti na razvojno-inovativnih projektih, kjer posebej izpostavljajo trajnostno upravljanje s sedimenti reke Drave.