Ideja je lahko zrela za izvedbo ali pa v začetni fazi, saj jo bo avtor s pomočjo strokovne komisije nato nadgradil do konkretnega projekta. Strokovna komisija bo zmagovalne ideje izbrala na podlagi izkazanih pozitivnih učinkov na mesto, uresničljivosti idej in motiviranosti samih prijaviteljev. Mladi lahko svoje ideje v obliki projektnega načrta prijavijo na elektronska naslova bor.grobelsek@drustvo-dns.si ali ivica.menger@novomesto.si, več podatkov o pozivu pa je dostopnih na spletni strani občine. Za poziv je namenjenih 15.000 evrov, odprt bo do porabe sredstev, posamezni projekt pa bo občina sofinancirala do višine 2000 evrov. »Mestna občina načrtuje z obuditvijo Mladinskega sveta, s katero sledi strategiji za mlade do leta 2030, v prihodnje doseči še večje vključevanje mladih v lokalno okolje in zastopanje njihovih interesov v skupnosti, Mladinski svet pa bo predstavljal tudi sogovornika glede aktivnosti, sredstev in infrastrukture, namenjenih mladini,« še dodajajo na mestni občini.