Dvomilijontega so zabeležili sredi avgusta 2014, trimilijontega v prvi polovici maja 2017, štirimlijontega pa na začetku aprila 2019. V javnem zavodu Ljubljanski grad so v sporočilu za javnost izpostavili, da je bil vsak naslednji milijon prepeljanih potnikov tako dosežen v krajšem časovnem obdobju. Do zdaj rekordno je bilo 2019, saj je tirna vzpenjača takrat prepeljala 590.128 potnikov. Leti 2020 in 2021 je zaznamovala epidemija covida-19, ki je mestni turizem še posebej prizadela, vzpenjača pa vmes daljša obdobja niti ni obratovala. Tako so na grad v letu 2020 z vzpenjačo prepeljali le 97.600 potnikov, lani pa skupno 142.274. Letos je ob izrazitejšem okrevanju turizma v prestolnici obisk spet večji, saj so do konca julija z vzpenjačo prepeljali 208.281 potnikov.