Izzivi mladih se v zadnjem obdobju niso korenito spremenili, so se pa poglobili, je na novinarski konferenci uvodoma poudaril predsednik Mladinskega sveta Slovenije Miha Zupančič. Med najbolj perečimi tematikami je izpostavil stanovanjsko problematiko, ta se po njegovih besedah iz urbanih središč širi tudi na bolj ruralna območja. V svetu zato kot nujno vidijo gradnjo in nakup neprofitnih javnih najemnih stanovanj, kar bi omogočilo osamosvojitev mladih takoj po zaključenem izobraževanju. Menijo tudi, da je treba mladim omogočiti pomoč pri obnovi starejših nepremičnin. Med drugim občinam predlagajo združevanje v medobčinske stanovanjske sklade, od vlade pa pričakujejo, da bo z gradnjo 20.000 najemnih javnih stanovanj do leta 2030 izpolnila zaveze iz koalicijske pogodbe, je dejal Zupančič.

Ob tem je izpostavil še težave na področju prekarnosti. Kot je opozoril, zakonodaja jasno opredeljuje elemente delovnega razmerja, a je nadzor pomanjkljiv. V Mladinskem svetu Slovenije zato med drugim predlagajo znatno povečanje inšpekcijskega nadzora pa tudi poostritev zakonodaje na področju platformnega in agencijskega dela ter samostojnih podjetnikov.

Vsi našteti izzivi, s katerimi se soočajo mladi, se izražajo tudi v duševnih stiskah mladih. »Posameznik namreč ni ločen od družbe in zato v Mladinskem svetu Slovenije verjamemo, da je vzrok v porastu duševnih težav predvsem v spremembah, ki se v družbi dogajajo in mlade postavljajo v vedno bolj stresne situacije,« je dejal Zupančič. Duševne stiske mladih bi tako denimo naslavljali z vpeljavo preventivnih vsebin na tem področju, predlagajo tudi obvezno usposabljanje učiteljev in mladinskih delavcev na področju psihološke prve pomoči.

Letošnji mednarodni dan je minil v znamenju medgeneracijske solidarnosti, bistvo te pa je, kot je poudaril Zupančič, zavedanje soodvisnosti generacij med seboj. Ocenjuje, da medgeneracijski prepad ni tako velik, kot se včasih zdi. Poudarja pa, da se je treba še naprej truditi, da vrednote medgeneracijske solidarnosti ne bi usahnile, ter povečati sodelovanje med mlajšo in starejšo generacijo.