Vesna Jurca Tadel je prepričana, da ministrica in predsednik vlade razumeta, da je stavba nevarna in neprimerna za ustvarjanje. Želi si, da bi bile rešitve tokrat dolgoročne, saj Slovenija potrebuje dostojno gledališče. Premier si je ogledal celotno Dramo in priznal, da je obnova nujno potrebna. »V politiki velikokrat govorimo, da je kultura temelj slovenskega naroda, ko pogledam enega izmed simbolov te kulture pa me malček zmrazi,« je povedal Golob, ki si želi Dramo do njene 115. obletnice spraviti na tako raven kot si slovenski narod zasluži. Vlada je tik pred sprejemom rebalansa za leto 2022 in 2023 in za projekt Drama, ki je projekt več ministrstev bodo zagotovili vso potrebno dokumentacijo, da bi lahko s projektom pričeli že prihodnji mesec je poudaril premier. Dramo si je ogledala tudi ministrica, ki obljublja, da bo zdajšnja vlada zagotovila dovolj sredstev za obnovo ter ob tem dodala, da »prejšnja vlada, kljub vsem obljubam, ni pustila v proračunu za leti 2022 in 2023 za ta namen nobenega denarja.«

Obnova bo potekala v skladu s projektom biroja Bevk Perović, ki je bil na razpisu izbran leta 2017. Leta 2019 je bila z ministrstvom za kulturo podpisana triletna pogodba o financiranju projektiranja. Novembra lani je nato odstopil tedanji ravnatelj Drame Igor Samobor, ki je med razlogi za odstop navedel nespoštovanje zavez glede prenove stavbe gledališča, ob čemer je glavne očitke naslovil na nekdanjega ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki naj bi po njegovem zatrjevanju dogovarjanja glede financiranja prekinil.

Pred sprožitvijo vloge za gradbeno dovoljenje se mora Drama uvrstiti v nacionalni program razvojnih projektov. Ministrica Ata Vrečko je poudarila, da časa za začasne sanacije ni več, saj mora projekt steči v najkrajšem možnem času, po zdajšnjih izračunih bi obnova trajala 4 do 5 let.