Na junijski padec so vplivali padci v rudarstvu, kjer se je vrednost znižala za 6,8 odstotka, v oskrbi z električno energijo, plinom in paru, kjer je bila proizvodnja nižja za 0,7 odstotka, in v predelovalnih dejavnostih, kjer je nazadovala za 0,6 odstotka, so pojasnili državni statistiki.

V medletni primerjavi je bila vrednost industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavnostih po eni strani višja za 3,4 odstotka, v dejavnosti oskrbe z energijo, plinom in paro pa se je znižala za 28,7 odstotka in v rudarstvu za 14 odstotkov.

V prvih šestih mesecih letos skupaj je bila vrednost industrijske proizvodnje v primerjavi z enakim obdobjem lani v rudarstvu in predelovalnih dejavnosti višja za 15,6 oziroma 4,7 odstotka, v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro pa je bila ob neugodnih razmerah za hidroelektrarne za 17,8 odstotka nižja.

Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil po podatkih statistikov junija na mesečni ravni višji za 0,2 odstotka. V predelovalnih dejavnostih se je povečal za 0,2 odstotka, v rudarstvu pa zmanjšal za 3,6 odstotka. Medtem ko je bil na domačem trgu prihodek višji za 0,4 odstotka, je bil na tujem trgu za 0,2 odstotka nižji.

V medletni primerjavi je bil skupni prihodek od prodaje v industriji za 18,6 odstotka višji. Povečal se je tako v predelovalnih dejavnostih in rudarstvu. V primerjavi s prvim polletjem lani je bil prihodek od prodaje v industriji v prvih šestih mesecih letos višji za 18,3 odstotka.

Vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila medtem junija za 2,8 odstotka višja kot mesec prej in za 26,6 odstotka višja kot junija lani. V letošnjem prvem polletju je bila v primerjavi z enakim lanskim obdobjem vrednost zalog višja za 21,8 odstotka.