Oceno škode morajo poslati na ministrstvo na predpisanem obrazcu. Dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov pozar2022.mgrt@gov.si ali po navadni pošti na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor, z oznako Požar julij 2022, so danes sporočili z ministrstva.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje zadolženo za pripravo ocene škode po požaru na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom. Nadaljnje ukrepe bo izvajalo, če bo vlada sprejela ustrezne pravne podlage in zagotovila finančna sredstva v proračunu, so navedli.

Do pomoči ne bodo mogla biti upravičena podjetja iz dejavnosti primarni sektor kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.