Vse od decembra lani, ko je občina Mengeš z ministrstvom za infrastrukturo podpisala sporazum o financiranje ureditve Slovenske ceste, so tudi občani čakali, da bo z javnim razpisom izbran izvajalec za obnovo te glavne mengeške ceste. Kot je povedal župan Franc Jerič, so se s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo dogovorili, da bo občina financirala obcestne površine, ki so lokalnega pomena in skladne z novo prometno ureditvijo, ki je namenjena občanom, direkcija pa obnovo dotrajanega in uničenega cestišča, ki je posledica dolgoletnega tranzita težkih tovornjakov skozi mesto.

Za sanacijo je bil določen del Slovenske ceste med Glavnim trgom na severu (do nekdanjega gostišča Pavovec) ter križiščem Slovenske in Grobeljske ceste na jugu. Soinvestitor, direkcija za infrastrukturo, je zagotovil potrebna sredstva za obnovo cestišča, medtem ko je občina zagotovila sredstva za ureditev površin za pešce in kolesarje, javno razsvetljavo in obnovo kanalizacije in vodovoda. Pogodbena vrednost del znaša slabe 3 milijone evrov, od tega bo ministrstvo zagotovilo 48,7 odstotka vrednosti. Čeprav je bilo že decembra lani rečeno, da naj bi javno naročilo za izbor izvajalca pripravili že v začetku leta, ko naj bi bil izvajalec tudi izbran in bi lahko začel delati že ob koncu šolskega leta, se je z razpisom in izborom izvajalca zavlačevalo. Vzroka za to na občini ne poznajo. Morda volitve in menjava oblasti, je slišati po hodnikih občine. So pa včeraj na občini zadovoljno povedali, da so podpisali pogodbo z litijskim podjetjem Trgograd, ki je bilo z javnim naročilom tudi izbrano. Kot so ob podpisu pogodbe povedali na občini, bodo prav zaradi nemotenega uvajanja prvošolčkov v šolo vsaj v prvih nekaj dneh novega šolskega leta z deli počakali in jih začeli predvidoma sredi septembra.

Slovenska cesta v Mengšu se bo uredila kot enotna tlakovana površina, kar poleg cestišča vključuje tudi površine za pešce in kolesarje. Za kolesarje je predviden kolesarski pas na vozišču. Na Glavnem trgu in ob Kulturnem domu Mengeš bodo postavili stojala za kolesa. Omejili bodo tudi hitrost, po obnovi bo najvišja dovoljena 30 kilometrov na uro. S prenovo ceste je predvidena tudi prenova avtobusnih postajališč.

Na Glavnem trgu naj bi stalo Marijino znamenje

Na Glavnem trgu je načrtovana nova ureditev, javna površina trga je oblikovana kot odprt prostor, ki je delno ozelenjen. Za osrednji motiv trga je predvidena prestavitev Marijinega znamenja, ki bo na trg prestavljeno v skladu z zgodovinsko zasnovo trga, če bo pridobljeno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Predvidena je tudi ohranitev obeh obstoječih dreves in dopolnitev z novimi. Jerič je pojasnil, da je cilji rekonstrukcije urediti privlačen javni prostor, ki bo povečal vtis urejenosti in bo imel pozitiven učinek tudi na turizem. »Seveda je v prvi vrsti naš cilj umiritev prometa in s tem povečanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, zlasti pešcev in kolesarjev, ter zmanjšanje obremenitev okolja s hrupom in izpušnimi plini, tudi z ureditvijo kolesarskih površin,« je še povedal Jerič.