Javni razpis je namenjen strokovni in finančni podpori podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, pri čemer daje poudarek na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

»Z razpisom želimo podjetja opolnomočiti za sprejemanje takšnih poslovnih odločitev, ki bistveno prispevajo k zniževanju negativnih vplivov na podnebje in okolje. Pri tem jim s strokovno in finančno podporo pomagamo pri intenzivnem procesu prehoda v krožno gospodarstvo. To je le eden izmed korakov, ki jim bo olajšal pot k nizkoogljičnem in krožnem gospodarstvu,« je ob objavi razpisanih sredstev, ki jih zagotavlja EU iz sklada za okrevanje in odpornost, povedal gospodarski minister Matjaž Han.

Direktor Spirita Rok Capl pa je ob tem spomnil, da na agenciji podjetja na njihovi poti k bolj trajnostnemu poslovanju spodbujajo že od leta 2016, doslej pa se je v njihov program strateške trajnostne transformacije vključilo že več kot 70 slovenskih podjetij. Z danes objavljenim razpisom pa si želijo dodatno vključiti še vsaj 200 podjetij, je še dodal Capl.

Javni razpis bo izveden v dveh fazah

Javni razpis je sicer sestavljen iz dveh sklopov, vsak od njiju pa se bo izvedel v dveh fazah (faza A in faza B). Prvi sklop je namenjen malim in srednje velikim podjetjem, ki imajo najmanj 20 zaposlenih, drugi pa zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj enega in največ 19 zaposlenih.

Faza A zajema zagotovitev individualne strokovne pomoči posameznemu podjetju v okviru Akademiji strateške trajnostne in krožne transformacije. Faza B pa zajema sofinanciranje stroškov izvedbenih projektov z vključeno procesno in/ali organizacijsko inovacijo. Do sredstev v fazi B so upravičeni samo prijavitelji, ki so uspešno zaključili fazo A, so sporočili z gospodarskega ministrstva. Od skupno nekaj manj kot 18 milijonov evrov je za prvi sklop predvidenih nekaj manj kot 15 milijonov evrov, za drugi sklop pa okvirno tri milijone evrov.

Rokov za oddajo vlog za fazo A v obeh sklopih je več, prvi rok za oddajo vlog v prvem sklopu je 15. september, prvi rok za oddajo vlog v drugem sklopu pa 15. november. Roki za oddajo vlog za fazo B v obeh sklopih javnega razpisa so v 30 dneh od datuma uspešnega zaključka faze A, so še pojasnili na pristojnem ministrstvu.