Študija, ki je bila objavljena v reviji BMJ Open, je pod vprašaj postavila dolgoletno prepričanje, da ženske živijo dlje od moških. Analiza, ki je zajemala dve stoletji na vseh celinah, je pokazala, da imajo moški, čeprav imajo nižjo pričakovano življenjsko dobo kot nasprotni spol, »veliko možnost, da preživijo ženske«.

Po mnenju danskih akademikov je med 25 in 50 odstotkov moških preživelo ženske. Poudarili so, da velike razlike v pričakovani življenjski dobi včasih prikrijejo precejšnje prekrivanje življenjske dobe med spoloma in da je povzemanje povprečne dolžine življenja lahko »poenostavljen ukrep«.

»Moški, ki so poročeni ali imajo univerzitetno izobrazbo, po navadi preživijo ženske, ki niso poročene ali nimajo srednješolske diplome,« so povedali avtorji študije.

Med drugim je analiza pokazala, da je v razvitih državah verjetnost, da bodo moški preživeli ženske, padala do sedemdesetih let prejšnjega stoletja, nato pa se je začela postopoma povečevati v vseh populacijah. Povečanje in zmanjšanje razlik v pričakovani življenjski dobi so pripisali predvsem kajenju in drugim vedenjskim razlikam. Rezultati raziskave pa so pokazali, da »slepa razlaga razlik v pričakovani življenjski dobi lahko včasih privede do izkrivljenega dojemanja dejanskih neenakosti«. Avtorji dodajajo, da »čeprav je pričakovana življenjska doba moških na splošno nižja od pričakovane življenjske dobe žensk in so stopnje umrljivosti moških običajno višje v vseh starostih, imajo moški precejšnje možnosti, da bodo preživeli ženske« in da »te ugotovitve izpodbijajo splošni vtis, da moški ne živijo tako dolgo kot ženske in razkrivajo bolj subtilno neenakost v življenjski dobi med ženskami in moškimi«.