Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je načelnika Upravne enote Ljubljana Bojana Babiča pred nekaj dnevi pisno obvestila, da bo s koncem avgusta razrešen s položaja načelnika največje upravne enote. Babič je dejal, da se ne namerava pritožiti, saj pravi, da zakon o javnih uslužbencih ministrici dovoljuje, da ga v roku enega leta od začetka njenega mandata razreši tudi brez navedbe razlogov.

Babič je povedal, da ga je novica o razrešitvi ujela nepripravljenega, saj je bil ravno na dopustu.Sicer pa ne verjame, da bo zgolj zamenjava na vrhu upravne enote korenito izboljšala razmere in kakovost upravnih storitev. »Bojim se, da če ministrica ne bo rešila drugih težav, med drugim kadrovske podhranjenosti, ne bo nič bolje,« je opozoril. Po njegovem mnenju bodo potrebne sistemske spremembe, z Ajanović Hovnik pa se tudi strinja, da so upravne enote v Sloveniji potrebne reorganizacije.

Zmanjšai naj bi zaostanke

Babič je zagotovil, da je v slabih treh letih dela ob podpori vseh zaposlenih upravna enota vendarle napravila napredke na več področjih. Izpostavil je, da je bil za načelnika imenovan zaradi napovedi stavke zaposlenih, ki bi bila že druga v dveh letih. Zaposleni na koncu vendarle niso stavkali, saj so sindikalisti z Babičem in ministrstvom za javno upravo sklenili dogovor o načinu dela, ki je tudi zaposlenim zagotavljal pravice in ne zgolj strankam upravne enote. Izpostavil je, da so odpravili zaostanke pri sprejemanju tujcev v državljanstvo, zmanjšali so zaostanke pri izdaji gradbenih dovoljenj, delo upravne enote so skoncentrirali na le dveh lokacijah, pri čemer so lokacijo na Linhartovi prenovili v celoti, na Tobačni pa prenova še poteka.

Kadrovska podhranjenost

Babič je potrdil, da imajo težave predvsem pri pravočasnem reševanju dovoljenj tujcem za delo in prebivanje v Sloveniji. »Tudi tu zmanjšujemo zaostanke, o očitno ne dovolj hitro in ne v zadostnem številu,« je dejal in kot največji problem izpostavil kadrovsko podhranjenost. Razložil je, da na oddelku za tujce vloge rešuje 26 zaposlenih, da bi jih reševali pravočasno in sproti, pa bi potrebovali vsaj 40 zaposlenih. Zagotovil je, da so ministrstvo za javno upravo večkrat opozarjali na problematiko kadrovske podhranjenosti in na problem plač..

Ministrica: Na tem mestu si želim bolj agilnega človeka

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je na današnji novinarski konferenci povedala, da zamenjava ni politično motivirana. Načelniku Babiču se je zahvalila za »korektno opravljeno delo«, ob tem pa dodala, da si na mestu največje upravne enote želi »nekoga, ki bo agilnejši, ki bo znal razmišljati tudi izven okvirjev, in ki bi znal predlagati določene izboljšave«. Kot je pojasnila, načrtuje obsežnejšo reorganizacijo upravnih enot, »ki bodo usmerjene v reševanje težav strank in v to, da postanejo res dober servis za uporabnike«. Dosedanjega načelnika bo, kot je dejala, kot v. d. zamenjala Nataša Trček, generalna sekretarka na ministrstvu za javno upravo in nekdanja glavna inšpektorica Inšpektorata RS za delo.

Babiču ministrica očita predvsem velike zaostanke pri obravnavi vlog za tujce, kjer je po njenih besedah več kot 20 tisoč nerešenih zadev. »Na nas se dnevno obračajo podjetja in posamezniki, katerim predolgi postopki onemogočajo normalno delo in poslovanje,« je dejala. Priznala je sicer, da so se ti postopki v zadnjem času nekoliko pospešili, vendar ne v zadostni meri. Kot »nedopustno dolge« je označila tudi postopke za ukrajinske državljane; ti trajajo v povprečju tri mesece, v tem času pa te osebe ne morejo zaprositi za državno pomoč.

Tujci v tujem jeziku ne dobijo niti najbolj osnovnih informacij

Med najbolj perečimi težavami je izpostavila tudi slabo znanje tujih jezikov na ljubljanski upravni enoti. »Ugotovili smo, da tujci niso mogli v kakšnem tujem jeziku dobiti niti najbolj osnovnih informacij. Ker je zaradi tega mnogo vlog nepopolnih, sem naročila prevode potrdil za tujce v najbolj pogostih tujih jezikih. Upravnim enotam bodo posredovane do druge polovice avgusta,« je pojasnila ministrica, ki je, kot je bilo razumeti, z »agilnostjo in razmišljanjem izven okvirjev« mislila prav na takšne izboljšave.

Glede opozoril načelnika Babiča, da na upravnih enotah ni zakonske podlage za uporabo tujih jezikov, je ministrica odgovorila, da je uradni jezik sicer res slovenščina in da se postopek že zaradi terminologije vedno vodi v slovenskem jeziku, da pa to ne omejuje uradnikov pri pomoči strankam v katerem koli tujem jeziku.

Sindikati: Babič je bil nesposoben

Dragan Stanković, predsednik Sindikata UE Ljubljana na Tobačni, je za Dnevnik povedal, da je bil načelnik Babič popolnoma nesposoben in da je tudi glavni krivec za več kot 20 tisoč nerešenih zadev na oddelku za tujce. »Na oddelku je hotel vpeljati način dela, kakršen je v navadi na manjših upravnih enotah, in po katerem bi en uradnik skrbel za eno stranko, Tako ostali vodilini kot sindikati smo mu skušali pojasniti, da je število vlog preveliko, da bi lahko to funkcioniralo, a je vztrajal in nikakor ni hotel poslušati. Končni rezultat poznate – po dveh letih je število nerešenih zadev naraslo z nekaj tisoč na 20 tisoč, pri čemer niti vloge iz marca še nimajo svojega svetovalca,« je pojasnil Stanković.

Po njegovih besedah Babič ni le »uničil organizacije dela na oddelku za tujce«, pač pa tudi odnose med zaposlenimi. »Za ljudmi je pošiljal detektivske agencije, da bi preverile, ali so res doma tam, kjer so navedli svoj naslov. Dodatke so ves čas dobivali bolj ali manj eni in isti, pri čemer dve tretjini zaposlenih nista nikoli prejeli nič. Od načelnika smo večkrat zahtevali, da pojasni kriterije, a brez uspeha. Kdor je dvignil svoj glas, je bil deležen šikaniranja ali bil prikrajšan pri dodatkih,« je nizal očitke predsednik sindikata, in dodal, da so ministru za javno upravo Boštjanu Koritniku večkrat predlagali, da Babiča razreši.

Novi v. d. načelnice svetuje, da naj ne pride na upravno enoto z že strogo izdelanim načrtom, ampak da se o stanju, težavah in morebitnih rešitvah posvetuje z zaposlenimi in sindikati. Problemov na upravni enoti, zlasti na oddelku za tujce, je po njegovih besedah toliko, da bodo za njihovo sanacijo potrebovali več let.