Ceni po ponedeljkovi odločitvi vlade od danes znova vključujeta dajatev za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida.

Vlada je plačevanje te dajatve za bencin, dizel, zemeljski plin in kurilno olje ukinila z 21. junijem, ko je tudi uvedla sedanji sistem regulacije cen 95-oktanskega bencina in dizla na servisih zunaj avtocest in hitrih cest ter na nič znižala prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Pri cenah zunaj območja avtocest in hitrih cest so omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra na liter dizla ter na 0,0607 evra za liter 95-oktanskega bencina.

Ceni dizla in 95-oktanskega bencina se izračunavata na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci še naprej določajo sami. Pri tem sta od 24. junija v veljavi uredbi, s katerima se je država tudi za dizel, ki ga trgovci prodajajo ob avtocestah, začasno odpovedala prispevkoma za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije.

Cene ob avtocestah in hitrih cestah bodo veljale do vključno torka, 16. avgusta, kar je dan dlje kot sicer, ko se spreminjajo na 14 dni. Zaradi praznika 15. avgusta bo namreč nov izračun izdelan šele 16. avgusta, nove cene pa bodo nato veljale od srede, 17. avgusta, do vključno ponedeljka, 29. avgusta.

Cene pogonskih goriv so nekoliko nižje tudi na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah. Na Petrolovih servisih je treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,749 evra, za liter dizla pa 1,892 evra. Na servisih OMV Slovenija liter 95-oktanskega bencina stane 1,733 evra, liter dizla pa 1,870 evra.