Podjetja z veliko tržno kapitalizacijo so v ZDA sredi sezone objav poslovnih izidov za letošnje drugo četrtletje. ZDA trenutno beležijo zdrav trg dela, kar omogoča solidno raven potrošnje ameriških gospodinjstev. To je v tamkajšnji ekonomiji zelo pomembno, saj potrošnja gospodinjstev prispeva 68 odstotkov ameriškega BDP (v Evropi ta znaša približno 50 odstotkov). Zato lahko pričakujemo, da je pretežni del velikih ameriških podjetij, ki trgujejo na borzi, dosegel dober poslovni izid v drugem kvartalu. Kljub temu pa velike ameriške banke, na čelu z največjo JPMorgan Chase, že zdaj ustvarjajo večje rezerve za slaba posojila, katerih raven se v prihodnje zaradi vseh tveganj lahko poveča. V ZDA so na dolgi rok bolj uspešne tiste banke, ki iz kriz prihajajo z močno bilanco, ki jim omogoča zadostno likvidnost za medkrizno in postkrizno kupovanje konkurentov in širjenje posla. Ne glede na aktualno solidno stanje ameriške ekonomije moramo vedeti, da kombinacija visoke inflacije, kitajske politike ničtega covida in vojne v Ukrajini zvišuje verjetnost nadaljevanja ohlajanja gospodarstva tudi v ZDA.

Globalni delniški trgi, ki so v letošnjem letu v izgubi, so v zadnjem mesecu dni domala vsi sinhrono pridobili. Lahko bi pomislili, da je padanje tečajev za letos že za nami in da smo dosegli dno, a vendar gre donos delniških trgov zadnjega meseca iskati v krepitvi dolarja in dejstvu, da se še vedno najde mnogo vlagateljev, ki v določenem časovnem intervalu, ko ni nekih izrazito negativnih novic, ali na podlagi nekaj pozitivnih novic dvignejo tečaje. To se zgodi kljub temu, da nas v prihodnje na globalnih kapitalskih trgih čaka nižja raven likvidnosti ob visoki rasti cen, nizkem sentimentu potrošnikov in pričakovanem ohlajanju gospodarske rasti.