Slovenski državni holding (SDH) ter družbi Meta Ventures in Meta Ingenium so se v zunajsodni poravnavi dogovorili o dodatni kupnini zaradi prodaje deleža v Meti Ingenium: država je dobila še 2,09 milijona evrov. Drugi pogoji prodaje po pogodbi ostajajo veljavni in državi omogočajo nadaljnja izplačila zaradi prodaje družbe Bia Separations. Višina variabilnega dela kupnine v naslednjih treh letih je odvisna od poslovanja družbe Bia Separations, je sporočil SDH.

Spomnimo, država in italijanska lastnica sta v Meto Ingenium pred leti vložili vsaka po štiri milijone evrov. Meta Ingenium je nato finančno podprla več družb in v njih pridobila lastniški delež, med drugim tudi 10,8 odstotka ajdovske biotehnološke družbe Bia Separations. To je leta 2020 za 360 milijonov evrov prevzel nemški Sartorius. SDH bi moral ob prevzemu Bie Separations glede na lastniški delež dobiti vsaj 10 milijonov evrov – a tega denarja ni dobil, saj je svoj delež v družbi Meta Ingenium prodal dva meseca pred prevzemom Bie. Tako je iztržil le 1,9 milijona evrov in manjši (neznani) znesek dodatne kupnine od Bie, do katerega je bil upravičen po pogodbi. SDH je zato vložil tožbo zoper uvodoma omenjeni družbi in zahteval ugotovitev neveljavnosti pogodbe o prodaji državnega deleža v Meti Ingenium. Prodaja deleža v Meti Ingenium in dobičkonosni prevzem njene hčerinske družbe Bia Separations, od katerega je država dobila veliko manj, kot bi lahko, sta s stolčka odnesla tedanja člana uprave SDH Boštjana Kolerja in Borisa Medico, poslovil pa se je tudi nadzornik Igor Kržan, ki je bil v času sporne prodaje začasni predsednik uprave.

»SDH ocenjuje, da je v zahtevnih okoliščinah dosegel najbolj optimalen rezultat, ki je razumen in v interesu Republike Slovenije, saj so s tem Republiki Sloveniji povrnjene dodatne upravičene koristi, zaključi pa se tudi dolgotrajni sodni postopek in z njim povezana tveganja,« so včeraj po doseženi zunajsodni poravnavi zapisali v SDH. V Meta Ventures pa so navedli, da so se poravnali, ker so se s tem izognili nadaljnjim stroškom pravdanja ter škodi za dobro ime in ugled.