Podjetja, ki delujejo na globalnih trgih, so del velikih globalnih nabavnih verig ali del mednarodnih korporacij, so sprejela tudi njihove smernice trajnostnega delovanja. Manjša in srednje velika podjetja, ki nimajo dovolj lastnih virov ali so ti neustrezno izkoriščeni, pa so imela v letih od 2018 do 2022 priložnost, da so se vključila v nacionalni program Trajnostna strateška transformacija slovenskih podjetij pod okriljem Javne agencije SPIRIT Slovenija, iz izkušenj pri delu s podjetji izhaja Savič.

Strinja se z mislijo novozelandske premierke Jacinde Arned, da 'je gospodarska rast, ki jo spremlja poslabšanje ekonomskih, družbenih in okoljskih rezultatov, neuspeh – da bi stvari obrnili na bolje, je treba spremeniti način razmišljanja, ravnanja in merjenja uspeha«. Skupaj iščemo odgovore na vprašanje »kako«, a zanesljivo vemo: če bomo stvari le olepševali in sledili kratkoročnim interesom, bodo računi, ki nam jih bo izstavila narava in vsi, ki bodo čutili posledice, visoki.

Ambiciozen cilj: ogljična nevtralnost do 2040

»Presegli smo polemiko o tem, ali je trajnost muha enodnevnica. Strinjamo se, da je dolgoročno to edina prava pot. Rešitve so možne, odločevalci pa tisti, ki lahko odločilno vplivajo, da postanejo prioritete, ki naj jih organizacije naslavljajo,« je prepričana Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union, ki je del globalne skupine Heineken. V sklopu trajnostne strategije Varimo boljši svet se je Heineken kot prvi pivovar na svetu zavezal cilju ogljične nevtralnosti: do leta 2030 v več kot 160 proizvodnih obratih, do leta 2040 pa v celotni vrednostni verigi.

»Gre za veliko spremembo v našem načinu delovanja. Za dosego tega cilja moramo sodelovati z več kot 30.000 neposrednimi dobavitelji in 50.000 kmeti«, je jasna Subotić-Levaničeva. In dodaja: »To transformacijsko potovanje predstavlja največji izziv, s katerim smo se kdaj soočili – vendar je tudi največja priložnost za spodbujanje trajnih, pomembnih sprememb.« Zavedajo se, da je cilj ambiciozen in da na tej poti nimajo vseh odgovorov, zato sodelujejo s številnimi deležniki. Za merjenje in poročanje o emisijah v vrednosti verigi uporabljajo orodje Heineken Carbon Footprint, ki temelji na Science Based Targets Initiative. »Pomaga nam izmeriti naš napredek v skladu z globalno skupnostjo in zagotoviti, da naši načrti temeljijo na najnovejši znanosti o podnebju,« razloži Subotić-Levaničeva.

Kupec postavlja visoke zahteve

Družinsko podjetje Blaj Fasteners trajnostno posluje že od leta 2016. Direktorica Petra Blaj pravi: »Naš največji kupec je lani trajnost začel pogojevati kot obvezno. Postavlja visoke zahteve: v osmih letih zmanjšati ogljične izpuste za 50 odstotkov ter uporabljati 100-odstotno reciklirane materiale in 100-odstotno energijo iz obnovljivih virov. Zahteva tudi izboljšanje ocene EcoVadis za 5 točk. Tu imamo še veliko priložnosti za izboljšave pri trajnostni nabavi in etiki.«

S postavitvijo trajnostnih vrednot in projektov v osrčje strategije so začeli razvoj, prenovo procesov in gradnjo prepoznavnosti podjetja na trgu. To zahteva tudi prenovo vrednostnega sistema celotne ekipe in njeno zavezo, da se zaveda, kaj je prav in kaj ne, pojasnjuje direktorica. »Naš odnos in dejanja do sodelavcev, okolja in kupcev smo strateško povezali in nadgradili. Pomaga nam, da se v težkih trenutkih na trgu odzovemo hitreje ter da delamo prave stvari na pravi način.«

Vsi podatki sveta v eni steklenici DNK

V BioSistemiki, ki je bila lani nominirana za gazelo osrednjeslovenske regije, pravijo, že s svojo dejavnostjo, t. j. razvojem programskih rešitev in digitalizacijo laboratorijev po vsem svetu, vplivajo na zmanjševanje okoljskega odtisa. S projektom Datana trajnostno rešujejo globalni izziv dolgoročnega shranjevanja in arhiviranja podatkov. Strežniki za shranjevanje podatkov bodo do leta 2025 lahko shranili le še petino podatkov, ki jih človeštvo dnevno proizvede, porabijo pa ogromne količine električne energije in proizvedejo toliko emisij kot letalska industrija. Datana bo omogočal shranjevanje binarnih podatkov v obliki molekule DNK, ki vsebuje 20-milijonkrat več informacij na gram substance kot katerikoli podatkovni medij. »Za lažjo predstavo: ta tehnologija nam omogoča, da vse podatke na svetu shranimo v eno samo steklenico DNK,« pojasnjuje direktorica Roswita Golčer Hrastnik. x