»Seznanil sem se z njihovim pogledom na dolgoročno rešitev vodooskrbe Obale. Iz teh pogovorov je zaznati predvsem skrb za naravno dediščino Škocjanskih jam, ki je zaščitena pri Unescu. Sam sem pazljivo poslušal argumente in zdijo se mi taki, da jih je treba vzeti resno,« je v izjavi po zaključku prvega dela pogovorov povedal Brežan.

Rešitev iščejo za urgentne ukrepe, ki jih je treba sprejeti v letu ali dveh in bodo omilili sedanje stanje, obenem pa iščejo pot do dolgoročnih rešitev za ponavljajoče se težave z oskrbo s pitno vodo.

»To ni enostavna rešitev, s tem se na tem območju ukvarjamo že 40 let. Verjamem pa, da lahko tudi na podlagi takih pogovorov, kot jih imam danes, začrtamo pot k trajni rešitvi tega problema,« je še poudaril okoljski minister.

Predstavnik civilne iniciative Ohranimo Brkine Mario Benkoč je povedal, da so ministru predstavili razloge, zaradi katerih menijo, da akumulacija Suhorca in Padež ni primerna in da to ni rešitev težav z vodooskrbo za celo regijo. Kot rešitev so predlagali povezavo vseh vodovodov, kar ne bi bila rešitev le za slovensko Istro, pač pa tudi za Kras in zaledje ter s tem za celotno Notranjsko-primorsko regijo.

Brežan še ni mogel odgovoriti na to, ali bo zaradi pomislekov in težav po današnjem obisku dokončno pokopan projekt, s katerim bi z zajezitvijo Suhorce in Padeža zagotovili dovolj veliko zalogo pitne vode za slovensko Istro in Brkine. »Mislim, da moramo najprej dobiti odgovor na to, kaj pomenijo ti postopki z vidika naravne dediščine in voda. To bo tisti ključen trenutek, ko se bomo morali odločiti, kaj in kako naprej s temi postopki. V vsakem primeru pa se mi zdi smiselno že zdaj raziskovati tudi druge možnosti.« Vse dotlej se postopek priprave državnega prostorskega načrta za zajetje Suhorca nadaljuje.

Minister Brežan je delovni obisk nadaljeval s srečanjem s kraškimi župani, trenutno poteka še sestanek z istrskimi župani in predstavniki Rižanskega vodovoda.