Od nekoč imenitnega gradu Klevevž nad sotesko Radulje, prvič omenjenega v 13. stoletju, je danes ostalo le še nekaj skromnih ruševin. Njegovi zadnji prebivalci, družina Ulm, so ga leta 1942 prodali Italijanom. Grad Klevevž so partizani med vojno požgali, poleg ostankov grajskega zidu pa je danes mogoče videti le še propadajoča gospodarska poslopja in ostanke parka. Toda kmalu ne bo več tako, obljubljajo sedanji lastniki območja, to sta podjetje Karlovček in občina, ki naj bi kmalu postala tudi lastnica zemljišča, na katerem leži znamenita Kleveška toplica.

O njej pisal že Valvasor

O toplicah in jamah v soteski Radulje je pisal že Janez Vajkard Valvasor. Pod ruševinami gradu se vije 700 metrov dolg splet klevevških jam. V Spodnji jami so celo edini jamski izviri tople vode v Sloveniji. A območje že dobiva lepšo, zaokroženo podobo in tudi vsebino. Šmarješka občina, tamkajšnje turistično društvo, Zavod za turizem, kulturo in šport ter kmetija Karlovček so se z roko v roki lotili razvoja klevevškega kompleksa z naslovom Doživetje dediščine Klevevža s sofinanciranjem evropskega kmetijskega sklada. Med cilji so predvsem zaščita naravne in kulturne dediščine na tem območju ter turistična predstavitev zgodovine območja nekdanjega gradu. V projekt so zajeli ureditev grajske poti, postavitev pogostitvenega objekta z lokalnimi izdelki, nove programe za obiskovalce, od izobraževalnih delavnic, otroškega lova na klevevški zaklad z uporabo sodobnih, virtualnih pripomočkov do skupinske rekreacije za starejše in meditacije v grajskem parku.

Kot pravi Andraž Rumpret, lastnik in direktor podjetja Karlovček, ki ima v lasti vinograde in sadovnjake v bližnji okolici, je osnovni cilj projekta oživitev Klevevža. »Dvajset tisočakov vreden gostinski objekt, ki smo ga postavili, ni ravno velik projekt, je pa dovolj za začetek in spodbudo za nadaljnjo rast in oživljanje tega območja,« je dejal. Medtem ko je upraviteljica (in kmalu tudi lastnica) klevevškega izvira občina, je podjetje Karlovček lastnik zemljišč, kjer stojijo ruševine gradu in se razteza mogočen grajski park. Trenutno so v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za obnovo spomeniško zaščitenih nekdanjih gospodarskih poslopij, kjer so bili nekoč grajski hlevi in žaga. V njih bodo uredili prostore za degustacije, klet za zorenje vina, nastanitvene zmogljivosti.

Cilj je oživitev območja

Občina je na svojih zemljiščih že počistila brežine, zdaj jo čaka ureditev tematske krožne poti, ki bo povezana z naravno in kulturno dediščino Klevevža, a morajo prej še postaviti brv. Ker pa je struga na tem delu precej široka, potrebujejo gradbeno dovoljenje. »Krožno pot bi lahko uredili že zdavnaj, a že celo večnost čakamo na soglasja in projektne pogoje za brv, kot da bi načrtovali najmanj krški most,« je dejal župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar. Del poti bo tudi nedavno odkrita starodavna tlakovana cesta na grad. Zato bo urejanje poti potekalo pod budnim očesom zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Po Hribarjevih besedah je občina v projekt, izboljšavo komunalne infrastrukture in nakup hiše ob izviru, ki jo bodo namenili turističnim vsebinam, vložila blizu 300.000 evrov. »V občinskem prostorskem načrtu smo zagotovili nekaj dodatnih površin za razvoj turizma, tako da z optimizmom zremo v prihodnost. Menim, da je Klevevž že danes mnogo lepši, kot je bil pred časom.« Dodaja, da je obisk Klevevža že zdaj precej množičen, veliko je vsakodnevnih obiskovalcev. Med dolgoročnimi razvojnimi projekti pa omenja tudi ureditev grajskega pobočja nad sotesko, kjer bi postavili dnevni glamping.