Po mnenju Slovenske škofovske konference odločitvi ustavnega sodišča o zakonski zvezi in posvojitvah spreminjata pojmovanje družine in ustvarjata zmedo na področju oblikovanja identitete otrok, ki bodo posvojeni v istospolne skupnosti. »Namen odločb je zanikati človeško naravo, zavrniti naravne stvarnosti moškega in ženske kot dopolnjujočih se bitij in doseči nov družbeni red, v katerem se bo vsaka oseba lahko oblikovala po lastnih željah ne glede na naravne danosti,« so zapisali. Obe odločitvi sta po mnenju SŠK »v globokem nasprotju tako z naravnim razumevanjem zakonske zveze, družine, očetovstva in materinstva kot tudi s slovensko zgodovino, kulturo in pravno tradicijo«. Od ustavnega sodišča pričakujejo, da ju ponovno premisli.

Poudarjajo, da ne nasprotujejo temu, da v »Sloveniji zagotavljamo temeljne človekove pravice za vse državljane«, vendar »ne na račun pojmovanja zakonske zveze in temeljnih pravic otrok«. Sklicujejo se tudi na stališče papeža Frančiška, da za zakonodajnimi redefinicijami zakonske zveze stoji ideologija spola, ki relativizira moški in ženski spol. Izjavo so sklenili z vabilom vernikom, naj se zavzamejo za varovanje zakonske zveze med moškim in žensko in se »na aktiven in demokratičen način zavzemajo za zaščito družinskega življenja v Sloveniji«. Ob tem pričakujejo, »da omenjeni odločitvi ne bosta odprli vrat omejitvam svobode izražanja ter verske svobode državljanov in verskih skupnosti, še posebno takrat, ko bodo javno izražali naravno razumevanje zakonske zveze in pravico otrok do posvojitve v družino očeta in matere«.

Kot je znano, je ustavno sodišče junija letos s šestimi glasovi proti trem odločilo, da je ureditev, ki istospolnim partnerjem ne omogoča sklenitve zakonske zveze, diskriminatorna. Ob tem so zapisali: »Odločitev ustavnega sodišča ne zmanjšuje pomena instituta tradicionalne zakonske zveze kot življenjske skupnosti moža in žene in ne spreminja pogojev ali posledic sklepanja zakonske zveze med osebama različnega spola. Pomeni zgolj to, da lahko odslej poleg raznospolnih partnerjev zakonsko zvezo sklepajo tudi istospolni.« Glede uzakonitve možnosti, da otroka posvoji istospolni par, pa so zapisali, da absolutna prepoved uvrstitve istospolnih partnerjev za skupno posvojitev ni primeren ukrep za varstvo največje koristi otroka – presoja te je mogoča le v okviru posamičnega postopka posvojitve.