Kad predlaga, da skupščina Telekoma Slovenije v nadzorni svet družbe imenuje Romana Jermana, Tadejo Čelar, Alenko Čop Pangeršič, Miho Žejna in Roberta Cimermana. Vsem petim bi štiriletni mandat po Kadovem predlogu začel teči z dnem izvolitve na skupščini. Kapitalska družba je sicer imetnica 365.175 delnic Telekoma, kar predstavlja 5,59 odstotkov osnovnega kapitala.

»Razlog za odpoklic je med drugim tudi, da se s strani novih članov nadzornega sveta, ki niso sodelovali pri sprejemanju preteklih odločitev, pregleda upravičenost le teh ter spremljanje učinkov določenih preteklih investicij oziroma odločitev glede na dejansko stanje,« so zapisali pri Kadu in kot primer navedli nakup podjetja Actual I.T.

Pogodbo za nakup 100-odstotnega deleža ter družbe je Telekom Slovenije z družbama DBA informacijske tehnologije in DBA Group sklenil marca letos. Kot so tedaj sporočili iz Telekoma, je bila pogodba sklenjena pod več odložnimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred zaključkom transakcije. Ocenili so, da bo do zaključka transakcije prišlo v obdobju naslednjih šestih mesecev. Dogovorjena celotna vrednost družbe je 30 milijonov evrov.

Kapitalska družba upravo družbe poziva, naj skupščino skliče čim prej oziroma najpozneje do zakonskega roka, sicer bo korporacijsko pravico uveljavljala prek sodišča.

»Spori in nezaupanje«

Skupščina Telekoma Slovenije je sicer Černošo, Aleksandra Igličarja, Kerina in Cerjaka v devetčlanski nadzorni svet imenovala januarja ter tedaj odpoklicala nadzornika Igorja Rozmana. Delničarji so nove nadzornike imenovali po tistem, ko so oktobra 2020 odstopili člani nadzornega sveta Aleš Šabeder, Barbara Cerovšek Zupančič in Bernarda Babič. Iz gradiva za takratno skupščino je bilo razvidno, da so bili glavni razlog odstopa omenjenih treh članov spori in nezaupanje, ki jih ni bilo mogoče razrešiti.

Na skupščini januarja lani so delničarji potrdili tudi spremembe statuta družne, s katerimi so med drugim uvedli mandatarski sistem oblikovanja uprave - predsednika uprave imenuje nadzorni svet, druge člane uprave pa nadzorni svet na predlog predsednika uprave, razen delavskega direktorja, ki ga imenuje na podlagi predloga sveta delavcev.

Aprila lani je mandat potekel še nadzornicama Barbari Kürner Čad in Barbari Gorjup, delničarji pa so na junijski skupščini v nadzorni svet imenovali Karlo Pinter in Jurija Toplaka.

Kad ima sicer v lasti 5,59 odstotka Telekoma. Neposredno ima Republika Slovenija v največjem slovenskem telekomunikacijskem podjetju 62,54-odstoten delež, Slovenski državni holding pa ima v rokah 4,25 odstotka. Domači in tuji individualni delničarji imajo 13,87 odstotka delnic, tuje pravne osebe 6,42 odstotka, domače pravne osebe 3,89 odstotka, domače finančne družbe in skladi 2,87 odstotka, lastnih delnic pa je 0,56 odstotka.