Kot je v sredo poročala televizija, naj bi bilo od leta 2003, ko je Lek prevzel švicarski Novartis, oškodovanih vsaj 3000 zaposlenih. Delavci naj bi bili prikrajšani za okoli 100 evrov na mesec, nekateri še več. Skupna škoda naj bi znašala 100 milijonov evrov.

V Leku danes za STA teh številk niso potrdili, povedali pa so, da je bil pri prenosu obračuna plač njihovih sodelavcev k zunanjemu izvajalcu izveden skrbni pregled poslovanja, pri katerem so odkrili potencialne pomanjkljivosti pri tržni praksi in interpretaciji zakona, ki določa obračunavanje nekaterih nadomestil za plačane odsotnosti od dela, kot so dopusti, bolniške odsotnosti, nega in podobno.

Sledila je obsežna analiza, v kateri so ugotovili, kje so pomanjkljivosti pri izračunu nadomestil in na katere sodelavce se nanašajo. Na tej podlagi so nemudoma pristopili k odpravi pomanjkljivosti in o tem obvestili sodelavce. "V postopek analize smo že v samem začetku vključili socialne partnerje," so zatrdili.

Z letošnjim 1. majem so nato začeli nadgradnjo sistema obračuna plač, ki odpravlja pomanjkljivosti pri izračunu nadomestila plače za plačane odsotnosti z dela. Ob tem so se odločili novo metodologijo uporabiti za nazaj, tudi za obdobje od 1. januarja 2017 dalje.

Premalo izplačana nadomestila bodo tako vsem trenutnim in nekdanjim zaposlenim povrnjena za čas od tega datuma dalje, so poročanje Kanala A potrdili v Leku. Hkrati bodo izplačane tudi zamudne obresti za obdobje zadnjih treh let, to je od 1. januarja 2019, so dodali.