Ob predaji sta Bobnarjeva in Svetina spregovorila o nekaterih najbolj perečih temah, ki jih varuh ugotavlja pri obravnavi svojih pobud s področja ministrstva za notranje zadeve in policije. Svetina je med drugim opozoril, da sporne prakse pristojnih organov opaža zlasti z vidika pravice tujcev do družinskega življenja. Ministrstvu in policiji je tudi priporočil, naj zaradi preglednosti nad izvajanjem postopkov vračanja tujcev in preglednosti delovanja policije javno objavljata vsaj bistvene ugotovitve monitoringa vračanja tujcev s spremstvom policije.

Bobnarjeva je poudarila, da je okviru ministrstva že začelo delovati posvetovalno telo za migracije, v katerem sodelujejo predstavniki državnih organov, nevladnih in mednarodnih organizacij ter civilne družbe, ki delujejo na področju migracij. "Skupaj bomo pripravili nov pristop na področju migracij in azila, lotili se bomo tudi sprememb zakonodaje, ki bo v največji meri upoštevala tudi priporočila nadzornih institucij, zlasti varuha človekovih pravic," njene besede v sporočilu za javnost povzema ministrstvo.

Svetina in njegov namestnik Ivan Šelih sta ministrico seznanila tudi z več obravnavanimi pobudami glede nastanitve in obravnave tujcev v Centru za tujce. Ob tem je Svetina obžaloval, da pretekla priporočila za ustrezno nastanitev in obravnavo mladoletnih tujcev brez spremstva niso uresničena in izrazil pričakovanje, da v prihodnje vendarle bodo.

Med drugimi temami je Svetina pohvalil odzive pristojnih na področju policijskih postopkov, izpostavil pa dolgotrajne postopke pri pridobivanju delovnih in bivalnih dovoljenj za tuje državljane.

Bobnarjeva je varuhu zagotovila, da bosta ministrstvo in policija tako kot v preteklih letih v največji možni meri upoštevala njegova priporočila ter zagotavljala spoštovanje človekovih pravic. Povabila ga je tudi k aktivni vlogi v svetu za policijsko pravo in pooblastila, ki ga bo po dobrih dveh letih mirovanja ministrstvo ponovno aktiviralo kot posvetovalno telo.