Ljubljanska občina se bo vzporedno z gradnjo novega športnega centra Ilirija z ločenim javnim naročilom lotila tudi obsežne prenove križišča Celovške, Tivolske, Bleiweisove in Gosposvetske ceste. O načrtih za prenovo križišča smo pisali že pred več kot enim letom, saj so bili načrti za križišče vključeni v projektni dokumentaciji za center Ilirija, takrat pa smo občino kritizirali zaradi namere, da bi imeli avtomobilisti na Celovški cesti po novem kar tri pasove za zavijanje desno na Bleiweisovo, kar je dva več kot danes, en pas bi vodil naravnost na Gosposvetsko, dva pa bi ostala za zavijanje levo na Tivolsko cesto. Po teh načrtih bi LPP izgubil rezerviran rumeni pas, bistveno pa bi se zmanjšale tudi površine za kolesarje in pešce ob Celovški cesti.

Dodatnega pasu ne bo

Po zadnjih načrtih so sprva preigravane rešitve očitno opustili. Vozniki bodo v garažno hišo športnega centra Ilirija zavili šele z Bleiweisove ceste in ne prek ločenega priključka s Celovške ceste, kot je bilo sprva predvideno. Današnji mimobežni pas se v tej smeri povsem ukinja, tako da avtomobilisti ne bodo več zavijali s Celovške na Bleiweisove mimo semaforja, temveč se bodo morali ustaviti in počakati na zelo luč. Bosta pa v tej smeri urejena dva pasova, kar je več kot današnji enojni mimobežni pas. Ker križišča ne bodo širili, bodo dodaten pas s Celovške desno na Bleiweisovo pridobili tako, da bodo ukinili en pas naravnost na Gosposvetsko cesto. V načrtih je za naravnost vrisan samo rumeni pas za javni potniški promet, tako da si bodo, kot še ponekod drugje, avtobusi na kratkem odseku delili rumeni pas z avtomobili. Za zavijanje levo s Celovške na Tivolsko cesto ostajata dva pasova.

Ker vozišča zaradi dodatnega pasu na Celovški cesti ne bodo širili, ne bo drastičnih posegov v kolesarske in peš površine, ki ostajajo dovolj široke. Za pešce in kolesarje je predlagana ureditev celo boljša od obstoječe, saj se z ukinitvijo mimobežnega pasu zmanjša nevarnost trkov. Poleg tega je v križišču na Bleiweisovi cesti po novem predvidena dvosmerna kolesarska steza, tako da bodo lahko kolesarji s steze ob tej cesti zavili levo proti Iliriji in Tivoliju, kar je velik plus, sploh zaradi načrtovanega novega Lattermanovega podhoda pod železnico, ki bo povezoval park Tivoli in kopališče.

Podhod bo umeščen na točki, kjer železnica seka krak Lattermanovega drevoreda, ki je nekoč segal od gradu Tivoli do Celovške ceste pri kopališču Ilirija. Občina bo morala pri novem kopališču ohraniti zasnovo drevoreda, ki je nekoč tako zaznamoval to območje. Mimogrede, ostanek drugega kraka nekdanjega Lattermanovega drevoreda je današnje Jakopičevo sprehajališče. Podhod bo namenjen pešcem in kolesarjem, urejen pa bo tako, da ga bodo lahko uporabljali tudi starši z otroškimi vozički. Na občini so razkrili, da projektna dokumentacija predvideva možnost neposredne povezave med podhodom in parkirno hišo pod kopališčem.

Kako poteka prenova

Gradnja športnega centra Ilirija se je začela marca letos. V dobrih treh mesecih je izvajalec, gre za družbo Makro 5 gradnje, porušil že vse objekte razen spomeniško zaščitenega vhodnega dela Bloudkovega kompleksa, ki gleda na Celovško cesto in ki ga bo moral izvajalec prenoviti. Športni center Ilirija bo s pokritim olimpijskim bazenom in bazenom za trening vključeval še večjo dvorano za rekreacijo, odbojko in košarko, manjšo dvorano za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorano za borilne športe. Pod kopališčem je predvidena parkirna hiša. Družba Makro 5 gradnje ima po pogodbi 20 mesecev časa, da opravi vsa naročena dela. Občina ji bo za to odštela predvidoma dobrih 53 milijonov evrov (vključno z davkom na dodano vrednost).