Ameriški indeks S&P 500 je v prvem polletju upadel za dobrih 20 odstotkov, kar je največji polletni padec po letu 1970. Nič bolje se ni odrezal indeks Nasdaq, ki je v prvi polovici leta izgubil kar 29 odstotkov. Evropski vlagatelji smo, merjeno v EUR, v primeru naložb v omenjena dva indeksa izgubili nekoliko manj, 13 oziroma 23 odstotkov, saj nam je koristila opazna okrepitev ameriškega dolarja; trenutni tečaj EUR/USD je 1,04, leto je začel pri 1,14, pred približno letom dni pa je bil pri 1,18.

Razlogi za padec delniških trgov tičijo v strahu pred morebitno recesijo in vse višjo inflacijo, s katero se ukvarjajo centralne banke in zaostrujejo monetarne politike. Guverner Feda Jerome Powell je zopet poudaril, da je glavni cilj ameriške centralne banke boj z inflacijo, četudi bo šel na račun upočasnjevanja rasti ameriškega gospodarstva. V preteklosti so centralne banke po vstopu v recesijo pomagale gospodarstvu z nižanjem obrestnih mer in sproščanjem likvidnosti. Trg trenutno nekoliko pesimistično pričakuje, da do takšnega ukrepanja centralnih bank ob morebitni recesiji ne bo prišlo, kar pa je seveda lahko napačno razmišljanje. Tudi če bi prišlo do morebitne recesije po nižanju inflacije, bodo centralne banke zelo verjetno in zelo hitro obrnile ploščo in počakale z nadaljnjimi dvigi obrestnih mer, saj so pod visokim vplivom politike. Petkov odboj delniških trgov ni popravil negativnega izkupička tedna, bi pa lahko to pomenilo, da je večina slabih novic že vračunana v pretekle padce.

Podobno kot ameriški indeks se je v tem letu odrezal domači indeks SBI TOP, ki je izgubil le 11 odstotkov. Med predstavniki indeksa se je najbolje odrezala družba Cinkarna Celje, ki je letos celo pridobila dobre 4 odstotke, kar je posledica odličnega poslovanja v letu 2021 in odprtega prodajnega postopka družbe. Ob tem ni nepomembno, da je družba izplačala 31,8 EUR dividend na delnico, kar znaša glede na petkov tečaj 11,8-odstotno dividendno donosnost.

Tržni udeleženci pa že nestrpno pričakujemo tudi prve objave četrtletnih poslovnih rezultatov večjih ameriških družb, kot so JPMorgan Chase, Wells Fargo in Citigroup. Po mnenju analitikov Fact Set se pričakuje 4-odstotna rast dobičkov podjetij ameriškega indeksa S&P 500. Poleg samih rezultatov za preteklo obdobje, kjer bo analitike zanimalo zlasti, kako dobro so podjetja inflacijo prevalila na končne potrošnike, bo bistveno bolj pomembna napoved prihodnjega poslovanja družb.

Z večjimi problemi, kot je trenutna povišana nihajnost borz, pa se ukvarjajo turisti, ki so ob začetku težko pričakovanih počitnic ostali na tleh domačih držav, potem ko so letalske družbe, zadnja denimo Lufthansa, zaradi pomanjkanja osebja odpovedale več kot 3000 letov, kar pa ni bistveno vplivalo na gibanje cene delnic. Kljub odpovedi letov pa bo vsaj po trenutno opravljenih nočitvah turistična sezona sosede Hrvaške presegla mejnik predkoronskega leta 2019.