Tematski poligon Ples divjega petelina je družabna igra v naravni velikosti za spoznavanje prepletenosti življenja divjega petelina s človekom. Med igro na preprost način spoznavamo, kako lahko z majhnimi koraki prispevamo k boljšim življenjskim pogojem divjega petelina v naših gozdovih. Prvi tematski poligon v Sloveniji so pripravili sodelavci Life integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (Life-IP Natura.si) v sodelovanju z Muzejem gozdarstva in lesarstva Vrbovec ter Občino Nazarje.

Divji petelin je kazalnik dobro ohranjenih gozdov

»Veseli smo bili povabila projekta Life-IP Natura.si in Zavoda za gozdove Slovenije, da pred Muzejem Vrbovec v Nazarjah, ki so središče Zgornje Savinjske doline, postavimo prvi tematski poligon za gozdarstvo in Naturo 2000. To je za nas pomembna dopolnitev tudi za turistično sezono, ki v naši občini postaja vse pomembnejša dejavnost,« je povedal župan občine Nazarje Matej Pečovnik, ki si želi, da bi tudi domačini v čim večjem številu obiskovali muzej in brezplačno preizkusili nov poligon.

Sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije že vrsto let sodelujejo s šolami in vzgojno-varstvenimi centri pri organizaciji vodenih ogledov za boljše poznavanje narave na gozdnih območjih. Tematski poligon Ples divjega petelina je tako prvi tematski poligon Zavoda za gozdove Slovenije, ki ima sicer široko mrežo tematskih poti po Sloveniji in za Naturo 2000.

Eno najpomembnejših območij divjega petelina

Divji petelin je največja gozdna kura pri nas in v Evropi ter je kazalnik dobro ohranjenih gozdov. »Območje Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci je eno največjih območij v Sloveniji, kjer najdemo divjega petelina v Sloveniji,« je povedala Maja Cipot, vodja projekta Life-IP Natura.si z ministrstva za okolje in prostor, ter dodala: »V projektu Life-IP Natura.si smo v času sezone parjenja divjega petelina pripravili številne aktivnosti za boljše poznavanje njegovega življenja in potreb v Sloveniji in še posebej v projektnem pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci. Na teh dveh območjih Nature 2000 smo 47 šolam razdelili namizne družabne igre, brezplačna različica pa je na voljo tudi na spletnem mestu natura2000.si. Pripravili smo še poseben kviz in v najbolj občutljivem času za parjenje in vzgojo mladičev divjega petelina informirali o pomenu te vrste za ohranjanje slovenskih gozdov.«

Je pa tematski poligon razvit v skladu z načeli gozdne pedagogike, ki temelji na spodbujanju različnih spretnosti ter pridobivanju novega znanja o gozdovih in njihovem ohranjanju. Kot je ob predaji poligona javnemu namenu povedal Miha Marenče, vodja sektorja za načrtovanje razvoja gozdov v ZGS, želijo z novo pridobitvijo gozdarstvo in varstvo narave približati najmlajšim, da bodo tudi prihodnje generacije ohranjale naravno dediščino tako dobro kot tiste pred nami. Muzej Vrbovec združuje tradicijo gozdarstva in lesarstva v Zgornji Savinjski dolini in za celotno Slovenijo predstavlja pomembno organizacijo za izobraževanje bodočih gozdarjev. »Obiskovalci lahko od danes naprej pred muzejem preizkusijo tematski poligon in zaigrajo v plesu divjega petelina v naravni velikosti. V muzeju si pred začetkom igranja brezplačno izposodijo igralne elemente – kartice in figure,« pa je k igri povabila Barbara Šoster Rutar, direktorica muzeja.