Sodeč po zadnjih podatkih o realizaciji državnega proračuna v prvih petih mesecih leta je proračun samo junija zabeležil skoraj 48 milijonov evrov presežka. To je tako že tretji mesec zapored s proračunskim presežkom. Davčni prihodki so se v polletju ustavili pri skoraj 5,4 milijarde evrov in bili tako za 19,8 odstotka višji kot v enakem lanskem obdobju.

Prihodki od dohodnine so dosegli 910 milijonov evrov in bili medletno višji za 6,8 odstotka.Prilivi od davka na dodano vrednost so z okoli 2,3 milijarde evrov medletno navzgor odstopali za 22 odstotkov. Rast prilivov je po pojasnilih finančnega ministrstva izraz zaustavitve gospodarske aktivnosti in potrošnje v prvem lanskem polletju ter posledično učinka zadržane potrošnje. Na rast vpliva tudi visoka inflacija. Prihodki od trošarin so bili medtem s 665 milijoni evrov višji za bolj skromne tri odstotke.

Prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so v prvih šestih mesecih letos dosegli 942 milijonov evrov in bili za polovico višji glede na enako obdobje lani, kar je posledica boljšega poslovanja podjetij.

Nedavčni prihodki so bili v šestih mesecih realizirani v višini 361 milijonov evrov in tako 19,4 odstotka nižji kot v enakem obdobju lani. Lani je država prejela 164 milijonov evrov prihodkov od koncesij za radijske frekvence, medtem ko letos tega izrednega prihodka ni bilo. Prejeta sredstva EU so bila v polovici leta s 534 milijoni evrov in so za okoli 30 odstotkov višja kot v enakem obdobju lani.

Manj koronskih dodatkov, nižji odhodki

Na odhodkovni strani je bilo za stroške dela ožje državne uprave v prvi polovici leta namenjenih 772 milijonov evrov oziroma 8,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Znižanje je v večji meri posledica neizplačila covidnih dodatkov.

Za transferje posameznikom in gospodinjstvom je država v letošnjem polletju namenila 969 milijonov evrov, kar je 33,4 odstotka manj kot v lanskem primerljivem obdobju. Tudi tu je razlog v izteku raznih koronskih pomoči.

Za investicije je državni proračun v polovici leta namenil 419 milijonov evrov oziroma 29,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Izdatki za obresti so v šestmesečnem obdobju dosegli 350 milijonov evrov, kar je 18,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Ti izdatki že nekaj časa padajo zaradi ukrepov za prestrukturiranje državnega dolga in ugodnejših pogojev zadolževanja v zadnjih letih.