Vsaj glede infrastrukturnih projektov je letošnje leto v občini Dobrova - Polhov Gradec zelo pestro. Čeprav večina prebivalcev že komaj čaka, da stroji ugasnejo, lahko še letos pričakujejo več ureditev v središču naselja. Ena največjih bo zagotovo prenova Ulice Vladimirja Dolničarja, lokalne ceste, ki povezuje regionalno cesto Ljubljanica–Ljubljana in lokalno cesto Dobrova–Horjul.

Trenutno v Ulici Vladimirja Dolničarja ni površin za pešce in kolesarje, ki bi jim omogočale varno udeležbo v prometu, kar je ena izmed glavnih težav, ki jih bo projekt odpravil. Projekt predvideva prenovo in zoženje površin za avtomobile (na dva pasova po 1,75 metra), dvostranski kolesarski pas v širini en meter, dvostranski pločnik, posodobitev prometne signalizacije, ureditev dvignjenega križišča ulice Stara cesta, Ulice Emila Adamiča in Ulice Vladimirja Dolničarja, rekonstrukcijo cestnih priključkov na Horjulsko in regionalno cesto ter ukinitev oziroma prestavitev avtobusne postaje nasproti trgovine ob Polhograjsko cesto. V Ulici Vladimirja Dolničarja bodo s projektom poskrbeli tudi za umiritev prometa – omejitev hitrosti bo po prenovi namreč znašala 30 km/h.

Vrednost projekta je 92.300 evrov. Z izvajalcem del Trgograd je bila aprila podpisana pogodba za izvedbo projekta. Osemnajstega maja 2022 je potekala tudi predstavitev projekta za vse lastnike zemljišč na območju. Realizacija projekta je načrtovana v letošnjem letu, aktivnosti pa trenutno potekajo skladno s terminskim planom, zato lahko začetek del pričakujemo v kratkem.

Ureditev ulice bo dopolnila prenova objekta Zelene doline. V križišču s Horjulsko cesto se bo projekt navezal na projekt za prenovo Horjulske ceste (1. faza), v križišču z regionalno cesto pa na projekt Barjanske kolesarske povezave. Ta bo poskrbel za gradnjo obojestranske mešane površine za pešce in kolesarje ter tudi za to, da se bo avtobusna postaja poleg kmetijske zadruge prestavila vzdolž Polhograjske ceste proti krožišču. Na njenem mestu pa bo tlakovana površina za pešce.