Turistične bone, ki jih je polnoletnim državljanom v vrednosti 200 evrov in mladoletnim v vrednosti 50 evrov prinesel tretji protikoronski zakon, so državljani od začetka unovčevanja turističnih bonov 19. junija 2020 do četrtka unovčili za 301,47 milijona evrov turističnih bonov, kar je 84,5 odstotka skupne vrednosti bonov. Neporabljenih jih je ostalo za 55,38 milijona evrov.

Turistični bon je vsaj delno ali v celoti unovčilo 1.771.754 (86,5 odstotka) upravičencev. Med občinami, kjer je bilo največ unovčenj, je na prvem mestu Piran (345.272), sledijo mu Kranjska Gora (127.280), Moravske Toplice (118.978) in Brežice (118.978).