Mestna občina Velenje je javni razpis za dodelitev namenskih javnih stanovanj v najem mladim prvič objavila marca letos, da bi čim več mladih ostalo v tem mestu ter v njem našlo priložnosti za življenje in delo. »V ta namen smo v zadnjem obdobju izvedli kar nekaj ukrepov, med temi je bil tudi javni razpis za dodelitev stanovanj, na katerega se je prijavilo 34 mladih, ki so si lahko stanovanja tudi ogledali. Vse prejete vloge je ocenila posebna komisija, vsa stanovanja, ki smo jih predali v najem dvema dekletoma in trem fantom, pa so bila pred tem popolnoma sanirana,« je ob predaji ključev povedal velenjski župan Peter Dermol. Na razpisu so bili uspešni predvsem tisti z višjo izobrazbo in redno zaposlitvijo, ki so tudi kakor koli družbeno aktivni. Mladi pa so županu in celotni občinski upravi izrazili hvaležnost za vse dane možnosti, ki jim jih lokalna skupnost omogoča.

Med ukrepi, ki so mladim v pomoč in jih spodbujajo k temu, da ostajajo v svojem mestu, je tudi ta, da so jim za 50 odstotkov znižali komunalni prispevek, več sredstev pa v Velenju namenjajo tudi za sledenje ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih. »Mlade aktivno vključujemo v razvojne projekte, znesek enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka pa smo zvišali za 100 odstotkov in trenutno znaša kar 300 evrov,« je pojasnil Dermol. Hkrati občina spodbuja delovanje SAŠA inkubatorja in podpira mlade podjetnike, ki so na začetku karierne poti. Že 1. julija pa so objavili javni razpis za dodelitev subvencij stroškov kreditov za nakup ali gradnjo stanovanjske nepremičnine za mlade, za kar imajo v proračunu rezerviranih 15.000 evrov.