Na rast neto čistega dobička, ki je bil rekorden, saj je znašal 5,7 milijarde evrov, so najbolj vplivale družbe iz področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, sledijo podjetja z oskrbo z električno energijo, plinom in paro ter iz predelovalnih dejavnosti. Vsa podjetja so izboljšala neto čisti rezultat poslovanja z izjemo področja dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti in rudarstvo, ki je kot edino leto 2021 zaključilo z neto čisto izgubo.

Na vrhu še vedno kraljuje Krka

Kljub temu da je imel naš največji farmacevtski velikan Krka 5 odstotkov manj dobička kot leta 2020, torej 245 milijonov evrov, je še vedno na vrhu lestvice podjetij z največ dobička. Konkurenčni Lek pa je imel 147 milijonov evrov dobička, kar je skoraj 5 odstotkov več kot leto prej. Vendar še zdaleč ni prišel blizu rasti dobička, kot so ga imela podjetja Belektron, ki svoj dobiček zvišal kar za 722 odstotkov ali pa družbe Gen-I, ki je imel kar 401 odstotek višji dobiček kot leto poprej.

»Registrirali smo 16 novih izdelkov in zaključili več kot 200 registracijskih postopkov, s katerimi smo pridobili več kot 1000 dovoljenj za promet. Tako smo vnovič dokazali, da smo fleksibilni, dobro pripravljeni in da znamo s pomočjo modela vertikalne integracije hitro reagirati na priložnosti pa tudi na izzive na trgih,« so pojasnili v Krki.

Največja letošnja investicija novomeške farmacevtske družbe je predvidena v Krškem, kjer bodo obratu za proizvodnjo zdravilnih učinkovin Sinteza 1 pridružili Sintezo 2 in Kemijsko-analitski center. Z naložbo, ocenjeno na 163 milijonov evrov, bodo začeli takoj po pridobitvi vseh soglasij. »Na osrednji Krkini lokaciji v Ločni smo zaradi večjih proizvodnih potreb dodatno tehnološko opremili obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Ko bo povsem opremljen, bomo v njem lahko proizvedli 5 milijard in zapakirali 8 milijard tablet na leto. V Notolu 1 bomo obnovili pakirnico ter zamenjali in posodobil pakirne linije. V obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Oto že poteka nadgradnja proizvodnih in logističnih zmogljivosti, načrtujemo pa tudi nov paviljon za širitev mikrobiološkega laboratorija. Tudi v ljutomerskem obratu načrtujemo povečanje proizvodnih in pakirnih zmogljivosti,« so še dodali v Krki.

Brez priseljevanja ne bo šlo

Število zaposlenih so lani so najbolj povečale družbe iz področja predelovalnih dejavnosti, nato iz področja gradbeništva, področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil in iz področja strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Letos poleg podražitev podjetja pesti tudi pomanjkanje kadrov, največ sta aprila zaposlovali panogi gradbeništvo in gostinstvo. Brez priseljevanja ne bomo uspeli zadostiti povpraševanju slovenskih podjetij po novih zaposlenih. V Krki nameravajo letošnje leto tako doma kot na tujem povečati število zaposlenih, skupaj za 2 odstotka. Med največjimi podjetji po številu zaposlenih je na vrhu naš največji trgovec Mercator, sledita mu Krka in Pošta Slovenije, ki so za malenkost zmanjšale število delavcev. Na četrtem in petem mestu sta Lek in Gorenje, kjer je je bilo lani za dobro desetino več zaposlenih. Kar za 343 odstotkov pa je število zaposlenih povečalo podjetje Hisense Europe Electronics, saj je delo v tej družbi leta 2020 imelo 148, lani pa kar 655 ljudi. Sicer je povprečna mesečna plača na zaposlenega v gospodarskih družbah znašala 1901 evro. V primerjavi z letom 2020 je bila realno višja za 5 odstotkov.