Pogodbo o rekonstrukciji ter dozidavi stavbe nekdanje vojašnice na Poljanski cesti 40, kjer naj bi po prenovi delovala Arhiv RS in lani ustanovljeni Muzej slovenske osamosvojitve, so na ministrstvu za kulturo podpisali v začetku marca. Gradbena dela, ki jih bo izvedlo podjetje Makro 5 gradnje, naj bi bila po načrtih končana do septembra prihodnjega leta, vrednost naložbe pa je skoraj 14 milijonov evrov; projekt je sicer prejšnja vlada novembra lani uvrstila v načrt razvojnih programov in naj bi se v celoti financiral iz proračuna ministrstva za kulturo.

Z obnovljeno stavbo naj bi rešili prostorske težave Arhiva RS, ki trenutno deluje v Gruberjevi palači in na nekaterih drugih lokacijah, ki niso najbolj primerne za arhivsko dejavnost; ta naj bi po vselitvi na enem mestu dobil tako depoje kot druge delovne ter poslovne prostore. Lani ustanovljeni Muzej slovenske osamosvojitve pa naj bi v prostorih prenovljene zgradbe naposled le lahko začel izvajati javno službo, so ob podpisu pogodbe poudarjali na ministrstvu za kulturo – takrat še pod vodstvom Vaska Simonitija. Nova nacionalna muzejska institucija je bila sicer ena od bolj spornih potez prejšnje vlade; njena ustanovitev je naletela na nasprotovanje več ustanov ter številnih posameznikov, ki so muzej razumeli predvsem kot političen, ideološko zaznamovan in tudi strokovno neutemeljen projekt, po kakršnem ni resnične potrebe – ker se s tematiko slovenske osamosvojitve že podrobno ukvarja vrsta slovenskih muzejev in ker denarja za programske in prostorske potrebe obstoječih muzejskih ustanov vseskozi kronično primanjkuje. Na vprašanje, ali bo Muzej slovenske osamosvojitve tudi pod sedanjo vlado zaživel na način, kot so si to zamislili njegovi snovalci, so nam na ministrstvu povedali, da v tem trenutku še ne morejo podati natančnega odgovora.