»Prenos lastništva je ena od izjemno pomembnih faz v življenjskem ciklu podjetja. Ta faza je za večino podjetij zelo zahtevna, zato želimo podjetnike ozaveščati o pomenu pravočasnega postavljanja nasledstva in priprav na prenos lastništva. Zato sofinanciramo aktivnosti, kjer podjetja in prevzemniki dobijo zunanjo strokovno podporo in ustrezne kompetence za uspešno izpeljavo prenosa,« pravi Rok Capl, vršilec dolžnosti direktorja Spirita Slovenija. Konec leta 2019 je bila na agenciji vzpostavljena nacionalna točka za prenos lastništva, preko katere s podpornimi institucijami organizirajo predavanja in izmenjavo dobrih praks, ki jih dopolnjujejo z diagnostičnimi svetovanji in nepovratnimi sredstvi za izpeljavo postopka prenosa lastništva.

Številni izzivi

Pri prenosu lastništva se podjetja soočajo z različnimi izzivi, kot so neustrezna postavitev finančne in lastniške strukture, pomanjkanje jasnih pravil (družinska ustava), postavljanje in urejanje družinskih razmerij ob prenosu lastništva na mlajšo generacijo, načrtovanje nasledstva, učinkovito davčno upravljanje in vzpostavitev nove poslovodne strukture. Izzivi so tudi pri upravljanju kapitala, zagotavljanju rasti in trajnostnega razvoja podjetja, vodenju in ohranjanju odličnih kadrov, ohranjanju ali vzpostavitvi poslovne kulture in odgovornem upravljanju tveganj. Družinska podjetja so močna, prodorna in uspešna ter predstavljajo temelj slovenskega gospodarstva, saj pomembno prispevajo k njegovi stabilnosti in rasti. Zato jim bo agencija tudi v prihodnje zagotavljala podporo, navaja Rok Capl.

»Prenos lastništva in vodenja podjetja na mlajšo generacijo je vse prej kot enostaven,« pravi Sabina Sobočan, direktorica družinskega podjetja in gazele Varis Lendava. »A naj bo to tema pogovorov že veliko prej, preden do tega vprašanja res pride. Najbolje se je v družini odprto pogovarjati o željah, pričakovanjih in zmožnostih vseh družinskih članov. Morda mlajši nimajo želje voditi podjetja, bi bili pa dobri lastniki. Morda bi radi prevzeli podjetje, a se bojijo stopiti v čevlje uspešnih staršev, ker jim primanjkuje znanja, izkušenj in kompetenc. Morda jih nič od tega ne zanima. V družinsko-podjetniških zgodbah je vedno veliko čustev in strahov, ki v obdobju prenosa pridejo na plan. Zato je dobro imeti zunanjo strokovno podporo usposobljenih svetovalcev, ki analizirajo situacijo v družini in podjetju, dobijo vpogled v kompetence in psihologijo družinskih članov ter se pogovorijo z vsemi akterji.«

Zahteven proces

Marko Lotrič, izvršni direktor gazele Lotrič Meroslovje, dodaja: »Družinsko podjetje je preplet vrednot, pri čemer se zavedamo tako emocionalne kot tudi racionalne podlage, ki nas pri tem usmerjata. Pomembno je, da se procesa prenosa lastništva lotimo pravočasno, ko se dobro razumemo in smo še zdravega uma. Snovanje družinske ustave predstavlja odlično priložnost za odkrit in poglobljen pogovor med vsemi člani družine. To je kompleksen proces, kjer ni prostora za hitenje, ključ do uspeha pa je odkrita komunikacija. Gre za precej zahteven proces, ki ga mora voditi strokovnjak. Rezultat procesa je družinska ustava – pisni dogovor, v katerem so navedeni vrednote, smernice, zaveze in procesi odločanja. Podpisali smo jo vsi člani družine ter se tako zavezali, da bomo sledili smernicam tako pri delu kot sicer.«