V teh dneh je poraba pitne vode zaradi zgodnjega začetka turistične sezone podobna kot v drugi polovici julija. Kot je povedal Martin Pregelj, direktor Rižanskega vodovoda, je vode »trenutno še dovolj, vendar pozivamo porabnike, da z njo ravnajo racionalno. Možnosti, da bi večje količine pridobili še od drugod, nimamo. Zato smo se skupaj s štirimi obalnimi občinami odločili za poziv k skrajno racionalni rabi pitne vode.« Če ne bo zmanjšanja porabe, bodo morali ukrepati s prepovedmi.

Omejitev uporabe vode pa že velja v Vipavski dolini. Komunalno-stanovanjska družba Ajdovščina je že v sredo prešla s priporočila k varčevanju na prepoved uporabe pitne vode za namene, ki niso primarna oskrba. Vse uporabnike vode, ki so priključeni na javni vodovod, je zato obvestila, da je prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, polnjenje bazenov, pranje avtomobilov in vso drugo uporabo, ki ne služi primarni oskrbi s pitno vodo. Podoba prepoved velja v občini Kanal ob Soči. Spoštovanje ukrepa bo nadzirala redarska služba medobčinske uprave.