Zaradi motenj na trgu pri oskrbi z naftnimi derivati, do katerih je prišlo pretekli konec tedna, je Tržni inšpektorat v ponedeljek in torek izvajal poostrene nadzore na bencinskih servisih, upoštevajoč določila Zakona o kontroli cen in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisih. V okviru nadzora je bilo opravljenih 188 pregledov, ob katerih so inšpektorji preverjali predvsem, ali je bilo regulirano gorivo razpoložljivo v času nadzora in v preteklih dneh ter kakšni so razlogi za pomanjkanje goriva.

Inšpektorji večjih kršitev pri prodajalcih naftnih derivatov niso zaznali, v enem primeru bencinskega servisa vodijo prekrškovni postopek. Nadzor je v ponedeljek izvajalo 30 tržnih inšpektorjev, dan zatem pa 27 tržnih inšpektorjev. Ti so v ponedeljek naključno preverjali stanje zalog na bencinskih servisih po vsej državi, pri torkovih pregledih pa so se inšpektorji osredotočili na prijave potrošnikov, v katerih so prijavitelji navajali, da servisi z gorivom razpolagajo, a ne omogočajo točenja.

»Tržni inšpektorat tako večjih nepravilnosti ni zaznal, z izjemo enega bencinskega servisa, ki v torek ni upošteval Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je ta dan stopila v veljavo. Gre za ponudnika naftnih derivatov, ki ga je tržni inšpektorat v preteklosti že obravnaval zaradi istovrstne kršitve. Postopek je tako v teku. Inšpektorji so ugotovili, da sedem pregledanih bencinskih servisov (kar znaša 3 odstotke vseh pregledanih bencinskih servisov) v času nadzora ni obratovalo, 40 nadzorovanih bencinskih servisov (21odstotkov vseh) pa kljub obratovanju v času nadzora ni imelo na zalogi 95-oktanskega neosvinčenega bencina in dizla,« je pojasnila glavna tržna inšpektorica Andreja But.

Dodala je, da so težave s pomanjkanjem goriva še vedno v notranjosti države, zlasti na manjših bencinskih servisih, kjer je bilo večje povpraševanje potrošnikov, ki so polnili cisterne in večje posode: »Prišlo je tudi do velikih odstopanj v povprečni prodaji goriva na posameznih črpalkah. Ta je bila v danih primerih tudi 3- do 10-krat višja kot običajno. Naročanje goriva za posamezne bencinske servise sicer avtomatično poteka preko dispečerske službe, ko gorivo v rezervoarju pade pod določen nivo. Posledično prodajalci na bencinskih servisih ne vedo, kdaj jim bo novo gorivo dejansko dostavljeno in zanjo izvedo, ko je kamion napoten na njihov servis.«

Butova je še dodala, da distributerji z gorivi najprej oskrbujejo svoje bencinske servise, kasneje franšizojemalce – slednji so tako bolj izpostavljeni občasnem pomanjkanju zalog. »Veliko prejetih prijav se je nanašalo na prekrite, zavezane ročke za gorivo, ki so bile označene z obvestilom o pomanjkanju goriva, iz katerih je bilo ob odstranitvi pregrinjal, pokrovov, vezic kljub temu možno točiti gorivo. Da so nekateri potrošniki samovoljno točili gorivo tudi iz teh mest, je bilo pri nadzoru ugotovljeno s pregledom računov. Prodajalci so pojasnili, da je gorivo v takšnih primerih še mogoče točiti zaradi varnostnega sistema črpalnih sistemov, zaradi česar morajo ohranjati minimalni predpisan nivo goriv v rezervoarju, « je povedala glavna tržna inšpektorica.

Tržni inšpektorat je zaprosil distributerje tudi za podatke o prodanih in dobavljenih količinah v zadnjih treh vikendih meseca junija in ugotovil, da je bila prodaja goriv pretekli vikend bistveno večja kot vikend pred tem, v povprečju pa je bila prodaja goriv višja za več kot 60 %. Distributerji so sodeč po pojasnilih zaradi povečane prodaje angažirali dodatne prevoznike velikih cistern, vendar kljub temu niso zmogli slediti povpraševanju, kar tržni inšpektorat še preverja.