Cene ljubljanskih vrtcev za prvo starostno obdobje, ki je najdražje, so denimo za starše v drugem dohodkovnem razredu pri 44,06 evra, v petem dohodkovnem razredu pri 166,32 evra, v devetem dohodkovnem razredu pa pri 365,90 evra. Polna cena programa je 576 evrov.

Mol je te cene postavila leta 2019. Pred tem je podražitev nazadnje izvedla leta 2008, leta 2012 pa je izvedla še manjšo uskladitev za materialne stroške v višini 11 evrov, a je šlo to povečanje pretežno v breme Mola.